Zwierzchnik duchowej hierarchii na Ziemi

Właściwe nazwisko tego Zwierzchnika jest trzymane w tajemnicy. Nazwijmy go Maha-Chohan. Miejscem pobytu duchowej hierarchii na naszej kuli ziemskiej jest miejscowość Shambala, znajdująca się w środku pustyni Gobi, w gubemii Irkuckiej, tam gdzie góry Altai przecinają Kuen Lun i Himalaje. Obejmuje ona około 600 tys. mil kwadratowych. W środku znajdują się góry niebieskie. Przed wiekami miejscowość ta była wyspą wśród morza, będącego obecnie gobijską pustynią: położenie jej jest bardzo piękne. Pustynia owa, jak również i cała okolica jest strzeżona przez pierwotne istoty (Elemen- tarwesen) i dlatego jest niedostępną. Piaski jej bywają wichrami unoszone, niby morskie fale: zawierają sól i jest tam bardzo zimno. Niegdyś miejscowość tę zamieszkiwała piąta rasa, wysoko stojąca pod względem cywilizacji i kultury. Dziś jeszcze wykopują tam złote i srebrne przedmioty ozdobne, ale ludzie zamieszkujący pogranicze pustyni mają jakiś dziwny zabobonny strach i obawiają się dotykać tych wykopalisk.

Maha-Chohan zjawia się zawsze raz do roku 11 lutego w Shigadze (jest to miejscowość, gdzie zamieszkują nasi mistrzowie i gdzie mogą ich odwiedzać adepci). Posiada on ciało fizyczne, lecz jakby subtelniejsze: ma władzę przenikania na wskroś materialnych przedmiotów i może wedle swej woli przybierać różne postacie.

Uwaga: Wątpliwym jest, czy istotnie przyszedł czas, by mówić jawnie o podobnych rzeczach: zresztą pozostawia się każdemu wolność wierzyć w to lub nie, wedle woli i chęci. W „ Wiedzy tajemnej” H. P. Bławackiej, tom I, str. 228, jest więcej szczegółów o tej tajemniczej istocie, która jest głową duchowej Hierarchii na ziemi. Zmienia on postać, lecz istotnie zawsze pozostaje tym samym. Ma on duchową władzę nad wszystkimi wtajemniczonymi adeptami całego świata. On jest tym, który jest bezimienny, choć ma wiele imion, a imienia jego i istoty nikt nie zna. On sam dobrowolnie poświęcił się dla ludzkości i nazywa się „Wielkim Ofiarnikiem”.

W tej samej książce jest także mowa o świętej wyspie Shembalaty (tom I, str. 333 i 418), ale podróżnikom-odkrywcom pozostawia się swobodę wierzenia, czy Shambalah znajduje się na widocznej powierzchni, czy też może tylko w wyższym świecie (Wiedza tajemna V. II str. 388 i V. III. str. 405).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>