Zmartwychwstanie w Devachanie

„Bardo” (Tybet): jest to okres pomiędzy śmiercią a odrodzeniem. W nim należy rozróżnić trzy oddziały:

– 1. Dusza (ego) uwolniona z ziemskiej powłoki, wstępuje w świat pożądań Kama loca, czyli Tuli-Kai (Tybet). To jest kraina cieni i widm. Stan ten może trwać zarówno kilka minut, jak też i kilka lat .

Przed trzystu laty pisał o tym przedmiocie Jakub Bohme. Jednak mistyczne wyrażenia, których używał są zbyt niejasne, np. ’’Dusza nie przebywa ani w piekle, ani w niebie, lecz pozostaje jakby poza furtą męki, której doznaje jej pryncyp, bo tam odłącza się ogień od wody. Chociaż niejedna dusza jest tam przez czas pewien zatrzymana, to jednak nawet małej wiary gniew (namiętność) całkowicie pochłonąć nie zdoła i wreszcie musi zaniechać swych w tym celu usiłowań” (Czterdzieści pytań, 24.7).

– 2. Okres „kiełkowania” czyli „brzemienności”. Jest on zwykle dość długi, czasem dłuższy, niż by się to zdawać mogło. Trwanie jego zależy od stopnia siły nagromadzonych wyższych (duchowych) 52 energii .

– 5 Określenie „ziemska powłoka” oznacza zarówno „widzialne ciało” złożone z czterech elementów, jak też i ciało astralne, składające się z jednego tylko elementu, czyli eteru (Linka Sharira). Świat pożądań, czyli powierzchnia astralna posiada swoje niższe i wyższe strefy, czyli stany i do pewnego stopnia odpowiada pojęciu katolickiego czyśćca, ponieważ pobyt w nim oczyszcza duszę z namiętności i ziemskich żądz. To zaś, co utrudnia duszy owo oczyszczenie lub znów przyciągają do ziemskiego świata (a więc rozpacz żywych, spirytystyczne doświadcznia itp.) wszystko to jest dla niej bardzo szkodliwe.

– 5 2- Stan ten nazwany jest brzemiennością, bo przygotowują się tu narodziny duszy dla nieba. Przejściowy organizm człowieka przed śmiercią jak i po śmierci fizycznego ciała jest to grunt, na którym jak roślina, wyrasta niebiański człowiek. Jakub Bohme powiada: „Cale objawienie wieczności jest niczym innym jak pragnieniem. Takim samym będzie nasycenie, jakim był głód. Śmierć jest jedynym środkiem, za pomocą którego duch może przejść w inną świadomość i w inną formę” (De Signatura Rerum, C.XV.51).

– 3. Ego (ja) wstgpuje z Devachanu w Rupa loca (świat kształtów). Długość pobytu zależy od tego, jak wiele człowiek tam zdobędzie dobrej Karmy. Potem następuję reinkarnacja monady .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>