Zmartwychwstanie w Devachanie cz. II

Agema Sutra mówi: We wszystkich tych widomych światach (Rupa loca) mieszkańcy podlegają prawu narodzin, rozwoju, dojrzałości, upadku, wreszcie śmierci. Ego (ja) w niebie traci swoje siły i w końcu wpada w stan bezświadomości, który poprzedza nowe wcielenie. „Mieszkańcy nieba opuszczają strefy szczęśliwości i znowu zstępują w niższe światy”, tj. przychodzą z tego świata, w którym spożywali owoce swych zasług i rodzą się na nowo w świecie przyczyn, gdzie mogą nowe zyskać zasługi. Szczęśliwość Devacha- nu może trwać tysiąc lat, wedle trwałości uzyskanej karmy. Lampka olejna daje mniejsze światło, niż wielki ogień. Ego jest knotem, karma olejem. Każde działanie jest w określonym stosunku do przyczyny, która je wywołuje. Ziemskie istnienia człowieka trwają bardzo krótko odnośnie do trwania jego subiektywnego życia w wielkim kręgu Manvantary. Przyczynami są dobre myśli, słowa, uczynki podczas okresów życiowych na ziemi – skutki tych przyczyn trwają znacznie dłużej, niż czas, który był niezbędny dla osiągnięcia przyczyn. Dobry uczynek mógł trwać jedną chwilę, skutek jego może trwać tysiąc lat. Z małego ziarnka wyrasta wielkie drzewo, z małej myśli Amradhapura wyrasta drzewo mądrości – święte drzewo figowe, którego korzenie do nieba sięgają, a gałęzie rozszerzają się nad światami .

W buddyjskich pismach (Yats) jest opisane miejsce pomiędzy Kama loca i Rupa loca, w którym mieszka śmierć. T a strefa jest pełna namiętności i żądz, które udaremniają wszystkie dobre usiłowania. e 'i \

Ta reinkarnacja może być słusznie nazwana zmartwychwstaniem życia w niebie. Podczas gdy stan duszy między jedna drzemiącą a druga może być porównany do życia, jakby we śnie, to obecnie nadchodzi pełna świadomość, nie zamroczona żadnym ziemskim przypomnieniem. Natura tej niebiańskiej rośliny zależy od tego, jakiego rodzaju był jej zarodek. Jakub Bohme mówi: „Szczęśliwi, którzy posiadają ducha Chrystusowego: maja oni swój obraz w słowie „Fiat”, ciało Adamowe musi je zwrócić duszy”. Podobnie dzieje się ze złym człowiekiem, który „dostał się do Avitchi, życie bezbożnika musi podupadać i duch jego widoczny będzie w jego kształcie, który, jak obraz różnych strasznych zwierząt, podobnym będzie do szatana”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>