ZAGADNIENIE EPOSU WALIJSKIEGO

Brak w Walii opowieści epickich równych wiekiem irlandzkim. Siady istnienia niegdyś takich opowieści. Wśród zachowanych tekstów walijskich próżno szukać opowieści epickich, równie z ducha i z postaci zewnętrznej archaicznych, jak irlandzkie. Społeczeństwo, którego obraz odbija się w produkcji poetyckiej najstarszej, żyje kulturą o tysiąc lat młodszą niż Irlandczycy cyklu ulackiego. Zaledwie przeminęły, nie pozostawiwszy na nim śladu, czterowiekowe rządy rzymskie, a wpływ Kościoła zdążył przeniknąć już głęboko. Ustrój, obyczaj, sprzęt odpowiadają najwcześniej okresowi wielkiego najazdu anglosaskiego, tj. drugiej połowie wieku V i początkowi VI po Chr. Co do formy, posiadamy wprawdzie jedną opowieść walijską, Historią Taliessina, w której wiersz użyty jest na przemian z prozą, jak w opowieściach irlandzkich. Ale to podobieństwo pozorne. Ma się do czynienia z dwoma elementami zupełnie różnego pochodzenia i nie związanymi z sobą organicznie: z jednej strony z prozaiczną opowieścią o urodzeniu, o wcieleniach i o przygodach półmityciznego wieszcza Taliessina, z drugiej – z utworami wierszowanymi, które przypisywane mu były i które przy sposobności zostały mu włożone w usta.

Najdawniejsze znane nam bezpośrednio utwory walijskie charakteru epickiego, przypisywane kilku poetom wieku V, jak Aneirinowi, Llywarchowi Renowi, Myrddinowi (znany poza Walią pod imieniem Merlin), Taliessinowi – powstały między r. 700 i 950 w Walii Północnej, która była w okresie tym głównym ogniskiem zbrojnego oporu przeciwko posuwaniu się Anglosasów w głąb kraju. Mimo że autorzy sławią walki dawniejsze, z wieku V i VI, występują tam w gruncie rzeczy zawsze ci sami Kimrowie z jednej, a „Sasi“ z drugiej strony. Pod względem formy są to bez wyjątku utwory wierszowane od początku do końca, poematy, bliższe o wiele irlandzkim poematom historycznym i historycznej balladzie niż opowieści epickiej. Wszystkie są krótkie. Niekiedy liczą wszystkiego kilkanaście wierszy. Najdłuższy, Gododin przypisywany Aneirinowi, obejmuje niespełna setkę strof.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>