Z myślami przenosi się także obraz

Co jednak najdziwniejsze, że w miesiąc po owym wydarzeniu gospodarz tego domu George White dostał wiadomość, że brat jego w owym dniu otrzymał rozkaz oczyścić wnętrze kotła parowego. Kiedy był zajęty robotą, starszy mechanik, nie wiedząc o tym, że wewnątrz znajduje się człowiek, przechodząc zamknął otwór kotła. Los Toma był rozstrzygnięty – w tym kotle znalazł śmierć, której świadkami byli w owym dniu pan Erwell i staruszka pani White.

Wraz z mysimi przenosi się i obraz. Pomiędzy duchowym (mentalnym) subiektywnym zjawiskiem istnieje mnóstwo stopni, czyli odmiennych drgań, wykazujących podobne obrazy, które z szybkością myśli rozradzają się w przestrzeni. Uczeń, czyli jasnowidzący mógłby to nawet zobaczyć z .

Gdyby nie wynalazek telegrafu bez drutu, zbyt ryzykownym byłoby mówić o podobnych rzeczach. Czasami zdarza się, że przenoszenie się myśli udziela się duchom nieludzkim. Stwierdza to następujące zdarzenie:

Pastor Mr Carter słyszał, iż probostwo, do którego został przeniesiony, jest zaczarowane. Oboje z żoną niemało się z tego naśmieli. Pewnego dnia jednak, w kitka miesięcy po objęciu probostwa, gdy pastor opracowywał kazania, zwrócił jego uwagę szelest jedwabnej sukni. Zdziwiony ujrzał przed sobą postać damy w oryginalnym staromodnym stroju z niebieskiego jedwabiu. W tej samej chwili podniosła głowę i pastor ujrzał, że szyja kobiety była przecięta. O tym wypadku pastor naturalnie wcale nie powiedział żonie, bo i pocóż miał zamącać jej spokój. Zanim jednak opuścił swój pokój, wyrysował dokładną podobiznę zjawiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>