Wszystko postępuje na drodze rozwoju

Kiedy ludzie (jeśli ich nazwać chcemy) więcej jeszcze eterycznymi byli, do rozwoju intelektu brakowało im potrzebnego doświadczenia. Człowiek musiał wejść do materialnego istnienia i zamieszkać w materialnym ciele, aby poznać prawa natury i nauczyć się je spożytkować, stając się ’’panem ziemi“ czyli materii. W miarę jak organizm jego uduchawia się, pnąc się po luku ewolucyjnym ku górze, rozum jego staje się zdolniejszym, boskie światło przenika wyższą sferę jego ducha, który osiąga zdolność wchłaniania w siebie tego światła. dochodzi do punktu zwrotnego i zacznie wpadać w materializm, po czym wejdzie znowu na drogę wzwyż prowadzącą. W połowie tego okresu kwitną nauki, sztuka, literatura i filozofia: będą uczynione odkrycia, cywilizacja u różnych ludów postąpi naprzód (choć u jednych rozwój się obniża, u drugich idzie w górę) , ale w drugiej połowie omawianego okresu odbędzie się walka pomiędzy wyższymi a niższymi pierwiastkami (pomiędzy zmysłowością a rozumem) i wtedy objawią się wyższe siły. Szczęśliwy kto w tej walce stanie po stronie wyższych pierwiastków i dopomoże do zwycięstwa.

W piątym okresie walka trwa jeszcze i wszystko postępuje na drodze rozwoju . O piątym i szóstym okresie tym razem mówić nie potrzebujemy . Jak każdy owoc przyrody, cywilizacja rodzi się, rozwija i wreszcie rozpada się. Egoizm jest kierującą sprężyny jej postępu, a także przyczynę jej upadku. Prawdziwy postęp ludzkości polega nie tylko na podniesieniu stopnia jej wiedzy, gdyż takowa obejmuje tylko pewną część jej rozwoju, lecz w rozwoju duszy, za pomocą poznania harmonii istniejącej 'wśród wszystkich tworów i wynikającego zeń braterstwa i praktycznego zastosowania boskiej, niesamolubnej miłości. Nie w różnicy poglądów, lecz w rozpoznaniu Boga jednoczą się ludzie. Nie w ślepej wierze w dogmaty, lecz w samopoznaniu (objawieniu) prawdy, która jest zbawieniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>