Walijski romans rycerski

Z drugiej zaś strony dwór ten to szkoła nie tylko bohaterstwa, ale życia rycerskiego. Peredur ab Efrawc odbiegł bardzo daleko od tego, czym był -pierwotnie. Jest błędnym rycerzem, ubogim i gardzącym bogactwem, nieustraszonym, czystym duchowo i cieleśnie. Przebiega świat, naprawiając krzywdy i gromiąc tyra- nów i potwory, aż po ostatniej, najcięższej walce spotyka go nagroda: ręka wyzwolonej przez niego pani zaklętego zamku. Ten Peredur jest już na najlepszej drodze do zostania tym, czym go uczynili autorzy romansów rycerskich francuskich i niemieckich – Percevalem. W Owein ag Lunet, czyli Pani źródła, bohaterem jest również rycerz, idący w świat szukać przygód. Ale tym razem nie chodzi o gloryfikację w nim cnoty niezłomnej i miłosierdzia, ale stałości w służbie niewiast i o historię miłosną. Tak samo Geraint ag Enid jest romansem rycersko-miłosnym i jednocześnie romansem o przygodach, a nawet Sen Ronabwy’ego należy do tejże klasy, mimo iż reminiscencje mitologii grają w opowieści tej większą rolę.

Walijski romans rycerski jest jednak bardzo różny od kontynentalnego, mimo że idegł jego wpływowi, jest swoisty, celtycki. Nie tylko dlatego, że zawiera mnóstwo rysów obyczajowych, które od razu pozwalają stwierdzić, iż powstał w środowisku etnicznym kimryckim. Charakteryzuje go przede wszystkim naiwna wiara autorów w rzeczywistość tego, co bajeczne. Bez trudu przechodzą od rzeczy zmysłowych do nadzmysłowych i odwrotnie, wprowadzają na scenę czary, czarowników, wróżki, zwierzęta nadzwyczajne, pomocne lub wrogie. W Owein ag Lunet bohater powieści walczyć musi z rycerzem zmartwychwstającym do nowej bitwy po każdym zabiciu. Lew pomocny towarzyszy mu, łowi dlań zwierzynę, zgarnia chrustu na ognisko, pomaga w boju. Peredur ab Efrawc zwycięża rozmaitych czarowników przedzierzgniętych w wojowników, a w końcu walczy z jakimś „bobrem z jeziora“, potworem niesłychanym, który ma legowisko w pieczarze o sklepieniu wspartym na kryształowym słupie. Zza tego słupa bóbr ciska ogonem dziryty zatrute.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>