Stany ducha – dalszy opis

W pewnej chwili ewolucji ludzkiej człowiek osiąga możność przypomnienia sobie wszystkich przeżyć w stanie De vachan, tj .tych, które odczuwał pomiędzy jedną a drugą reinkarnacją. Jednakże pełne przypomnienie wszystkich swoich osobistych przeżyć podczas istnień swoich na świecie, jako też i Devachanie – może mieć miejsce dopiero po ukończeniu siedmiu okresów na progu Nirwany (wyjątek stanowi tylko taki człowiek, który przedtem jeszcze był Bodhisawat- ta, albo Arhat). 

Jednakże Nirwana nie odgrywa w tym przecie żadnej roli. Nirwana jest to bowiem stan jeszcze o wiele wyższy, wszystkie obiektywne rzeczy idę w zapomnienie: jest to stan całkowitego spokoju, połączenie z Parabrahma, którego pojąć nie mogli najwięksi nawet fdozofowie wschodu44.

Mikrokosmos człowieka jest związkiem rożnych elementów. Może on być porównany ze światem zwierząt i podobnie podlega różnym przemianom. Cielęta rosną i staja się wołami, i w miarę dorastania staja się wytrzymalsze. Maleńki waż rośnie, wyrastają mu jadowe zęby, aż w końcu ukąszeniem zabija tego samego człowieka, który go wypielęgnował. Ptak zjada robaka, waż pożera ptaka, sęp – węża, w końcu stać się może, iż sępa zabija myśliwy. Podobnie w duszy ludzkiej istnieją zorganizowane siły, każda z nich jest wyrazem jego pożądań. Rodzą się one, rosną, potężnieją, zwalczają się wzajemnie, jedna druga niweczy, ale rozsadek może je całkowicie opanować. Sa one półinteligentnymi (podświadomymi) siłami duszy z których wyrosnąć mogą te wyższe intelektualne siły45.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>