Społeczeństwo celtów oparte na współzawodnictwie

W społeczeństwach tych, w których hierarchia, zależna od chwały przodków, odnawiana jest nieustannie w drodze współzawodnictwa, poeta gra rolę ważną. Jego rzeczą jest dawne chwały opiewać i znaleźć natychmiast formułę godną chwały nowej, zdobytej na polu wałki czy w pojedynku, czy zasłużonej hojnością. Poeta ustala opinię, jest jej organem. Jako taki zajmuje w plemieniu i na dworze królewskim stanowisko urzędowe, boć przecież to, co wyrażają jego improwizacje, jest stwierdzeniem faktu o charakterze publicznym. Urzędnik to tym więcej ceniony, że jako piewca dawnej potęgi i chwały plemiennej musi znać nie tylko opowieści i pieśni o zdarzeniach, ale również genealogie członków grupy. Musi także być znawcą prawa, wiedzieć, jakie przywileje i jakie ciężary wynikają z zajęcia tego czy innego stopnia w hierarchii, gdy opiewa zajmującego ten stopień. Najdawniejszy znany nam poeta celtycki jest leż zawsze historykiem i znawcą prawa, jest uczonym i jednocześnie piewcą nadwornym.

Nie koniec na tym. Współzawodnictwo i osiągane przezeń stopnie mają, obok ustrojowego, politycznego, gospodarczego, także religijne oblicze. Nie dość być okrzykniętym królem, wodzem, bohaterem. Trzeba wcielać właściwości magiczne poprzedników, a nawet być po prostu wcieleniem ich samych.

Z drugiej strony trzeba spełniać funkcje religijne ze stanowiskiem związane: król na przykład odpowiedzialny jest za deszcz lub pogodę, za urodzaj i za płodność trzody. By wszystko szło sprawnie, niezbędne jest znać się na wróżbach i na zaklęciach, zmuszających potęgi duchowe do działania w pożądanym kierunku. Któż, jeśli nie ten, co słowem wiązanym stwierdza zwycięstwo lub klęskę, będzie świadom słów tajemniczych, zapewniających jedno i drugie? Poeta celtycki czasów pogańskich jest przeto wieszczbiarzem i zaklinaczem. Obok druida, kapłana celebrującego obrzędy i zgłębiającego tajniki natury, stoi on jako pan słów skutecznych, wywołujących przeszłość z zapomnienia i ustalających losy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>