Siła życiowa (Thima) i siła wzrastania

Siła życiowa działa w kosmicznej materii tak samo jak w człowieku. Thima jest pozytyw?, zaś Sam Cham (światło astralne) lub Thi-gya (gya – materia na tej ziemi) jest negatyw?. Gdy one ze sob? się zetkn? lub też gdy pierwsza działa na drug? – powstaj? żywe, samodzielne ciała. Wierzymy w bezpośrednie tworzenie. To, co jest niewidzialnym (duch) jest pozytyw?: to zaś, co jest widzialnym (materia) przy zetknięciu się z poprzedni? – staje się negatyw?.

To, co nie jest objawione, jest prawdziwym jawnym zjawiskiem – (Maya). To, co jest czasowym, jest produktem energii – skutek staje się przyczyn?. To, co się obniżyło, znów się podnosi. Podczas Paralyi (nocy tworzenia) bieg strumieni życiowych, płyn?cych w dół czy pod górę, jest wstrzymany, polamość niknie, zaczyna działać równowaga i w całej bezbrzeżnej przestrzeni wszystko spoczywa w ciemności, w niebycie28.

Całe istnienie jest względnym i uzależnionym od obecności obiektu i subiektu, albo poznawaj?cego i poznanego (wiadomego i niewiadomego). W absolutnej świadomości, która dla nas jest nieświadomości?, ten który poznał jest ściśle połączony z poznawalnym i z poznanym: tam już nie ma myśli, nie ma czynności ducha, bo to wszystko jest Nienazwalnym (Bogiem). 

Kosmiczna materia nie może być mniej molekularną, jak materia zorganizowana. Siódmy pierwiastek (Nyng) jest równie molekularny, jak i inne, a różni się od nich tym, że jego molekuły nie tylko oddalają się jeden od drugiego, lecz tracą swoją polamość. Postaraj się pojąć to intuicyjnie, a resztę również pojmiesz bez trudności. Panspermiczne i teospermiczne akademickie teorie (szkoły – om- nium vivum ex ove) znajdą drogę do twego zrozumienia. Dopóki nie zrozumiesz, że duch i materia naprzemiennie na siebie oddziały wują, teoria ta nie będzie ci sie wydawała nierozsądną. Thima (siła życia) nie może być tak wyciągnięta, jak się wyciąga powietrze ze szkła, a tam gdzie jest Purush (Duch świata), tam nie może istnieć żaden stopień ciepłoty, wytwarzającej istnienie organicznego życia. Ruch, materia kosmiczna, trwanie i przestrzeń są nierozłączne i wszędzie obecne i dlatego nowe formy mogą wszędzie powstawać bez spec- jalnie istniejących zarodków .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>