Siła życiowa (Thima) i siła wzrastania – kontynuacja

Doświadczenie nas uczy, że nawet na najdalej położonych wyspach żyj? rośliny, których tam nikt nie zasiał, a nawet wiadomym jest, że każdy grant produkuje tylko specjalnie pewne rośliny, na skałach powstaj? mchy, na łykach trawy itp. We wszy stkim jest wszystko. To, co istnieje jako pryncyp w duchu świata, osiągnięte jest przez zetknięcie ze światem materialnej polamości i za pomoc? działania Thimy (siły życia) rozwija się, jako zarodek, z którego przez pośrednictwo Mkasa i Fohat powstaj? formy odpowiadaj?ce osi?gniętym w wieczności idealnym praobrazom. Porównać to można z odbiciem jakiegoś przedmiotu w lustrze.

Absolut, nieskończoność i bezkres istnieje w tym, co ma kres i określony granicę. Nieskończone nagromadzenie i całkowitość jednego uwydatnia drugie. Przyczyna jest ograniczona odpowiednio do rodzaju swego działania, swoich właściwości i indywidualnego charakteru: jednakże przyczyny zebrane w jedną całość są nieograniczone i wieczne.

Bierny i ograniczony intelekt, czyli ten pierwiastek, który rozprzestrzeniony jest w całym Wszechświecie i który w swej czystej, niematerialnej formie jest nieświadomością, staje się aktywnym, czyli świadomym przez zetknięcie się z materią. Suma wszystkich intelektów w naszym systemie słonecznym jest intelektem świata. Najwyższe intelekty nie wiedzą nic o pozaświatowym Bogu. Najdalej nawet idące spostrzeżenia jedno tylko stwierdzają – bezkres wszechświata.

Filozofia nasza zajmuje się tym, co już jest poznanym lub co poznanym być może. Nawet aniołowie planet (Dyan Chohan) nie mogą odnaleźć nic nadnaturalnego. Miliony lat przeszukują wszechświat i granicy jego dojrzeć nie mogli. Nic na świecie nie podlega impulsowi zaświatowemu: wszystko ma samo w sobie siłę swego życia i zbytecznym jest szukać zaświatowego kierownika, bo choćby on nawet istniał, nie miałby w naszym świecie żadnego znaczenia. Zachodnia filozofia jest pod wpływem idei monarchicznej – nasza zaś jest demokratyczna. Tam potrzebują mieć króla, który rządzi światem: dla nas świat jest republiką, rządzoną przez nagromadzoną w niej mądrość 30. Jeśli przestrzeń świata jest nieograniczony, nie może poza niy istnieć żadna inna nieograniczoność. (Porównaj Bhagavad-YitaC.X.V.8).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>