Samoświadomość a osobiste wspomnienia ludzkie

Prawdziwe znaczenie wyrazu „nieśmiertelność” jest nieprzerwanym trwaniem samowiedzy. Nieśmiertelnym w najszerszym znaczeniu tego słowa jest ten, którego własna świadomość i zdolność spostrzegawcza nie przerywa się ani na chwilę w żadnych okolicznościach ani warunkach (tak w jego fizycznym ciele, jak też w innych postaciach, które przechodzi po opuszczeniu fizycznego ciała) lecz jest zawsze jednakowa podczas okresu jego indywidualnego istnienia. Okresów takich jest wiele, a nazwy ich są wymienione w ezoterycznych pismach Chaldejczyków, Egipcjan, Arian i Greków. „Ja” (ego) twoje lub moje może być nieśmiertelne podczas jednego okresu aż do następnego (nie będzie jednak w dalszym ciągu przez całą wieczność egzystować jako ta sama osobistość). Weźmy jako przykład, że ja, jako Kut Humi otrzymuję moją osobistą nieśmiertelność w naszym teraźniejszym czwartym okresie, tj. gdy stałem się prawdziwym adeptem (dotąd jeszcze nim nie jestem). Wtedy mogę siłą mojej woli rękę śmierci powstrzymać, a jeśli w końcu muszę się jej poddać, to dokładna znajomość praw natury daje mi możność utrzymania mojej samoświadomości i odczuwania indywidualnego mojego istnienia, i dzięki temu mogę uniknąć rozczłonkowania się pryncypów, co zasadniczo stać się musi po nastąpionej fizycznej śmierci. Wtedy jako Kut Humi pozostaję sobą przez wszystkie serie moich urodzeń i istnień w siedmiu światach i Arupa loca, aż dopóki znowu nie powrócę na ziemię jako człowiek piątej rasy w piątym okresie66.

Musimy jednak odróżnić samoświadomość od osobistych wspomnień ludzkiego „ja” i wyobrażeń, które pozostaję u astralnych resztek człowieka umarłego, przy tym można przypuszczać, że osobowość jego składa się z kilku pierwiastków, z których każdy istnieje poniekęd samodzielnie i każdy posiada swoje własne wspomnienia i pragnienia. Jest to okoliczność, która tłumaczy wiele zagadkowych zjawisk spirytystycznych. Wyższa indywidualność nie ma nic wspólnego z pojawiajęcymi się widmami i straszydłami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>