Ruch spiralno-okrężny

Dalej idą fakty obrzędowe. A więc charakteryzacja bogów: u Zunich bogowie, duchy, dusze przodków itd. rozdzieleni są pomiędzy sześć stron świata. Strony świata różnią się kolorami (między innymi): północ jest żółta, zachód niebiesko-zielony, południe czerwone, wschód biały, nadir czarny. Otóż zenit jest wszystkich tych kolorów wyrazem: maski bogów i duchów zenitowych są pomalowane w szachownicę o polach na przemian żółtych, nie- biesko-zielonych, czerwonych, białych i czarnych. Wydaje się naturalnym przypuścić, że zenit streszcza w sobie wszystkie pozostałe strony świata. – Jednocześnie zaś zenit (i przeciwieństwo jego, nadir) identyfikuje się ze środkiem: kapłaństwa zenitu są u Zunich własnością klanu Dereniu, który to klan jest klanem środka, wyłonionym z obu fratrii, północnej i południowej, łączącym w sobie dwie sekcje: kruka i papugi (kruk-fratria północna, papuga – fratria południowa). Będąc zaś klanem środka i złożonym z obu fratrii reprezentuje on jednocześnie całość plemienia, a więc wszystkie cztery pierwotne klany, zorientowane na północ, zachód, południe i wschód. Mamy więc środek i kierunek pionowy oraz środek i całość (plemienia czy świata – to jedno), zlane w jednej grupie.

Ruch zaś spiralno-okrężny nie ma innej funkcji w tym wypadku, jak odnowienie związku jedności między peryferią (klanami peryferycznymi) a środkiem – całością. Tu zaś interweniują wyobrażenia, dotyczące czasu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>