Rozpoznanie Gijata

Koło i punkt środkowy są jednią, ale z punktu widzenia złudy (Maya) i Avidyą (nieświadomości) wydają się one czymś różnym i od siebie oddzielonym. Punkt środkowy jest Jivatma, czyli siódmy pryncyp – objawione słowo. Oba trójkąty oznaczają męski pryncyp (pierwiastek), Duch (Purusha) i przyrodę (Prakritri) trójkąt obrócony do góry oznacza połączenie, Gijanam (wiadomość). Rozpoznanie Gijata tego, który rozpoznaje i Ginayam – rozpoznane. Drugi trójkąt oznacza tworzące, utrzymujące i niszczące siły natury. W trójjed- nościjest zawarta jedność. Gdy objawiona jedność się objawia-nie dwójjedność, lecz trójjedność się objawia. Nie objawiona jedność z pozoru jako dwójjedność pozostaje ukrytą i passy wną, lecz z połączenia męskiego i żeńskiego pierwiastka ujawnia się jedność – jako trójjedność (syn). Pojęcie głębi oznacza nieskończoną przestrzeń, w której mieści się zarówno pierwiastek męski jak i żeński. Na tej powierzchni Brahma tchnieniem swoim przemienia złudzenie w rzeczywistość i rzeczywistość w złudzenie. Jedyną niezbitą prawdą jest jednia istniejąca sama przez się i wieczna – od niej pochodzi wszystko co jest kształtem widomym, mającym różne formy i kontury.

W każdym atomie znajduje się taki zarodek, by zaś za pomocy zewnętrznego wpływu mógł się rozwinąć cały wszechświat. Tak samo w sercu ludzkim zawiera się iskra Boża, która przez wpływ Boskiej miłości w płomień przemienić się może: światło jej oświeca ducha ludzkiego tak, że dusza jego wypełnia cały wszechświat. Każda siła dla swego rozwoju musi oprzeć się na stałym i mocnym ośrodku i rozszerza się z tego punktu: dlatego też zadaniem życia człowieczego jest dojść do prawdziwego samouświadomienia. Gdy człowiek sam siebie w tym ośrodku odnajduje – działanie Boskie się objawia. 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>