Rozkwit poezji szkockiej w XVII w.

W końcu okresu jakobickiego na utorowanej już drodze pojawiają się twórcy naprawdę wielkiej miary, którzy syntetyzują wszystko, co dokonane zostało przed nimi. Alasdair Mac maighstir Alasdair, Aleksander syn mistrza

MacDonald, urodził się około r. 1700. Syn duchownego kościoła episkopalnego, potem prezbite- rianin dla chleba, potem katolik z przekonania politycznego, na przemian słuchacz teologii w Glasgow, nauczyciel w szkółkach gminnych, kapitan Karola Edwarda, rozbitek powstania 1745 r., kryjący się przed pościgiem angielskim i nie wiadomo jakim sposobem wypływający nagle na powierzchnię w 1751 r. i to w Edynburgu samym, jako literat, potem znów tułacz, wypłacający się poezjami swym gospodarzom, umiera w 1780 r. na łaskawym chlebie u Clanranalda. Chociaż z utw orów jego zachowało się bardzo niewiele, o działalności jego pisarskiej możemy orzec, że była równie rozmaita, jak jego żywot. Ułożył i wydał w 1741 r. słownik gaelicko- angielski. W wojsku Karola Edwarda ostrzejsze było jego pióro niż miecz: aczkolwiek nie znamy prozaicznych pism jego polityczno-polemicznycli albo nie umiemy ich rozpoznać dla braku podpisu, wiemy, że był jednym z głównych pośród tych, których syn Pretendenta zasadził do układania odezw, pisania listów, artykułów i satyr. Z utworów jego poetyckich mamy dziś zaledwie trzydzieści jeden, dość jednak, by zdać sobie sprawę z różnorodności jego natchnienia.

Są tam pieśni miłosne, subtelne a wymowne, z których na pierwszym miejscu postawimy chyba – aczkolwiek tu wybór trudny – zatytułowaną Cruachag an Fhasaig, inaczej A’Bhanarach Dhonn. Są niezrównane opisy przyrody i ujęcia wzruszeń, które w poecie budzi otoczenie wiejskie, krajobraz, zajęcia, zastosowane do pory roku. Wręcz świetny jest poemat o podróży z wyspy South- Uist do Carrickfergus, poemat, w którym rola naczelna przypada okrętom i szalejącemu wichrowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>