Rewolucja ludzkości na planetach cz. II

Ludzkość jako całość zarówno jako jednostka ludzka w rozwoju swoim posiada pewien duchowy najwyższy punkt wzniosłości i najgłębszy stan upadku, niby linia łukowata, symbolizuj?ca ewolucję -jeden z tych łuków idzie w górę, oznacza podnoszenie się w z wyż, drugi zaś id?cy w dół – obniżanie się ewolucji74.

Duch przemienia się w materię, tj. wstępuje w taki stan, który nazywamy materi?, gdy rozpoczyna materialne istnienie. Materia nie wznosi się ku duchowi, lecz na pewnej wysokości łuku uduchowienia staje się ona znowu duchem. Ludzie, którzy doszli do wyższego stopnia, s? z natury swej więcej eteryczni niż ci, którzy znajduj? się na najbliższej leż?cej, niższej strefie – zreszt? w każdej po kolei strefie (okresie) jest ustopniowienie rozwoju. W naszym obecnym czwartym okresie, materialna, fizyczna strona jest u człowieka najsilniej rozwinięta i wobec tego, że ziemski intelekt jest objawieniem nieco przymglonym duchowej inteligencji (ego), więc też intelekt

Gdy jest mowa o ewolucji ludzkości, nie powinniśmy przedstawiać sobie człowieka, jako obecnie dla nas widocznej zmaterializowanej istoty, ale raczej jako ducha planetarnego, który w ciągu milionów lat i różnych okresów wędrówek swoich poprzez nasz system słoneczny, powoli przybrał indywidualny kształt ludzki, utworzony na razie z materii eterycznej, potem coarz wyraźniejszej, aby w końcu stać się człowiekiem w materialnej swiojej dzisiejszej postaci i w niej wystąpił dopiero na powierzchnię naszej ziemi. Prawdziwe „ja” człowieka nie jest to jego ciało, czy to fizyczne czy eteryczne, astralne czy duchowe. H. P. Bławacka mówi: »Wyższe „ja” (ego) jest jakoby sferą czysto boskiego światła (inteligencja), jednią z wyższej sfery, w której nie istnieje żadna różnorodność (czyli rozdzielność)«. Wiedza tajemna, V.III. str.580. Indywidualny duch ludzki jest promieniem tego światła, które się wciela w człowieka, zaś ludzki intelekt jest wytworem owego boskiego światła, jakby odbiciem, odzwierciedleniem tegoż w umyśle osobowości (osobistości). naszej zmaterializowanej generacji jest potężniejszy, niż intelekt tych ludzi, których natura była więcej jeszcze eteryczna. Natomiast nasi następcy, na wznoszącym się ku górze luku ewolucyjnym będą posiadali wyższy rodzaj inteligencji, połączonej z duchową intuicją75.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>