Przybliżenie sylwetki Herkulesa

Gdy przeto na tym samym terytorium, na którym Herkules skojarzony bywa że zmarłymi, w Belgice, a także na sąsiednim terytorium nadreńskim i w wielu miejscach pozostałej Galii widzimy go tak często z jabłkami w ręku 81, gdy w roli zdobywcy owoców Hesperyd oglądamy go na grobowcach, wolno nam przypuścić, że rozkrzewienie się jego kultu pod tą postacią. Lista niniejsza nie jest zupełna. zostało istnieniem u Galów wyobrażenia boga czy bohatera pokrewnego, zdobywcy owoców Drzewa Żywota i opiekuna zmarłych. Przypuszczenie to popierają fakty inne. Herkules bywa przedstawiony z dzieżą kształtu ollae w ręku82. Otóż olla [5] jest głównym artybutem tak zwanego „boga z młotkiem“ galijskiego, który obok cech innych miał charakter boga świata podziemnego83. Co więcej, bóg z młotkiem ustrojony bywa w wilczurę upiętą w ten sposób, co lwia skóra na postaci Herkulesa na greckich rzeźbach typów dawniejszych i na malowidłach wazowych: paszcza zwierzęcia naciągnięta jest na głowę jak kaptur, przednie łapy skrzyżowane są na piersiach, skóra spada z tyłu. Wilczura ta bywa tak mało scharakteryzowana, że gdyby nie porównanie z innymi przedstawieniami, wziąć by ją można było za lwią skórę84. Z drugiej strony sam bóg z młotkiem miewa niekiedy typ Herkulesa: na posążku brązowym z Vienne jest to nagi barczysty mężczyzna w sile wieku, brodaty: gdyby nie brak maczugi i ruch ręki opartej na trzonku młota, jak na berle, wątpić by można, czy się widzi Herkulesa, czy innego boga85. Zastanawiające jest także, że tam, gdzie wyobrażeń figuralnych Herkulesa spotykamy najwięcej, w Bel- gice i na ziemiach nadreńskich, bóg z młotkiem pojawia się stosunkowo rzadko i tylko w południowych częściach rzeczonych obszarów. Odwrotnie, tam, gdzie Herkules występuje rzadziej albo wcale się nie ukazuje, pomniki boga z młotkiem są bardzo pospolite.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>