Przenoszenie myśli

Światła astralnego nie należy brać za to samo, czym jest Akosha, która jest o wiele delikatniejszym rodzajem eteru i łączy między sobą słoneczne światy we wszechświecie. Jest ona równie bezgraniczną jak materia kosmiczna. Zaś światło astralne jest więcej zagęszczonym rodzajem eteru, odpowiada ono w systemie słonecznym temu, cośmy nazwali w człowieku czwartym pryncypem (Princip, dusza astralna). Jest to materia więcej podobna do eteru. Pojęcie o niej mogło by nam dać studiowanie „promieniującej materii” (Radium).

Jakkolwiek materia ta znajduje się wszędzie w przestrzeni, to jednak w bliskości niektórych przedmiotów, molekularnie na nią działających, staje się gęstszą – specjalnie w bliskości mózgu, lub mlecza pacierzowego człowieka. Ta aura, otaczająca siatkę nerwową sprawia, że człowiek zdolnym jest ulegać wpływom kosmicznego światła astralnego i takowe w siebie przyjmować. Gdyby w przestrzeni nie istniał ten łącznik pomiędzy ludźmi, wówczas przenoszenie myśli pomiędzy nimi byłoby niemożliwe. Poza tern uczeń (Adept) może bezpośrednio użytkować światło astralne.

U dzieci, których Aura jest bezczynną, gdyż nie żyje ona osobistym życiem duchowym, aurajest mleczno-białego koloru: zaś u ludzi dorosłych na podłożu tej zasadniczej barwy powstają różne inne: zielona, czerwona, niebieska itp., stosownie do właściwości intelektualnych, moralnych i duchowych oraganizmu. Porównaj Leadbe- ater Ludzka aura.

Jeżeli aura jednego człowieka jest zupełnie odmiennej barwy od aury drugiego, tj. jeśli one ze sobą nie mogą się harmonizować, wówczas przenoszenie napotyka na nieprzebytą zaporę – jeśli jednak między nimi istnieje odpowiednia harmonia, a umysł jednego z nich jest bierny – wówczas takie połączenie myślowe może mieć miejsce na każd$ nawet odległość .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>