POWIEŚĆ ŚREDNIOWIECZNA

Powieści w Mabinogion. Dwa stadia rozwoju. Powieść na temat mityczny lub epicki, sławiąca wielkość przodków. Powieść rycerska. Wpływ romansu francuskiego. Swoistość powieści walijskiej. Gotfryd z Monmouth. Historia Taliessina. Upadek powieści.

To jednak, do czego nie dochodzimy w drodze mozolnych analiz, porównań i wniosków, a co znane nam jest bezpośrednio, to powieść. Osnuta jest na temacie podanym przez dawny epos, ale jest inaczej, rzec by można, po literacku skonstruowana i rozwinięta. Próżno w niej szukać owych, zwykłych w każdym eposie, epitetów stałych, porównań, paralelizmów, owych długich opisów stroju, sprzętów, broni. Ma się do czynienia z opowiadaniem prozą, na pozór bardzo prostym. Ale proza, choć pozbawiona wszelkich upiększeń zbędnych, jest bardzo wyrobiona i w gruncie rzeczy bardzo kunsztowna. Jej prostota jest umyślna. Konstrukcja umiejętna, na ogół unikająca efektów nagłych, nieznacznie doprowadza czytelnika do punktu dramatycznego lub do przygody nadzwyczajnej lub śmiesznej.

W rozwoju powieści walijskich rozróżniamy dwa stadia, wyraźnie odcinające się od siebie zarówno wyborem tematów, jak sposobem ich traktowania i w ogóle nastrojem moralnym i estetycznym, przenikającym utwór. Naprzód współcześnie iz panowaniem potężnego Gruffydda ab Llewelyn, który w 1044 r. zjednoczył był Walię, oraz na dworze jednego z jego następców, króla Walii Południowej Rhysa ab Tewdur (zm. 1137), przeważa (zainteresowanie, które nazwać by można historycznym, w tym znaczeniu, że w powieściach swych autorzy chcą dać obraz najdawniejszej przeszłości kraju. Po tematy zwracają się aż do mitologii. Pierwiastek etyczny nie występuje zupełnie. Bajecz- ność jest czymś tak naturalnym, że w ogóle przestaje być odczuwana jako fikcja.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>