Postęp wiedzy i rozwój duszy

Ponieważ postęp wiedzy, jak również rozwój duszy ściśle związany jest z rozwojem sił okultystycznych człowieka, więc można przypuszczać, że walka pomiędzy wyższym a niższym pierwiastkiem doprowadzi do walki pomiędzy synami światła a synami ciemności, tj. do walki pomiędzy białą i czarną magią i w walce tej magiczne siły mieć będą zastosowanie. Podobny stan miał jakoby już niegdyś miejsce za dawnych czasów Atlantydy i doprowadził do tego, że kontynent jej znikł z powierzchni ziemi. Przez wprowadzenie hipnotyzmu, z drugiej zaś strony z powodu tajemnego rozszerzania starannie dotąd okrywanych nauk okultystycznych, obecna cywilizacja już prób przestąpiła już próg czarnej magii. Marna gonitwa za powodzeniem, cytowanie fałszywych dokumentów, opieranych na niby naukowych podstawach, niezdrowe zabawy, grasujące obecnie coraz częściej w wielu kołach towarzyskich – wszystko to jest dowodem, że ludzkość skłania się do czarnej magii. Według wskazówek ’’tajemnej wiedzy, w połowie piątego okresu będzie też dzień sądu“ i wtedy rozstrzygnie się los ludzkich istot, tj. nastąpi obrachunek, które z nich będą mogły dosięgnąć wyższych stopni rozwoju, które zaś pozostać muszą w tyle (“Teozophist”, rocznik 1909, czerwiec).

Po tym co dotychczas było powiedziane, można na koniec łatwo zrozumieć, że w szóstym i siódmym okresie panować będzie prawdziwa mądrość, zamiast ludzko-zwierzęcej inteligencji. Przy końcu siódmego okresu człowiek całkowicie udoskonalony wraca do swego pierwotnego źródła i to niejako bezświadomy duch, lecz jako dusza, która przez indywidualizację swoją i swoje doświadczenia doszła do poznania i stała się Deyan-Chhans, duchową siłą prasiły, Boskości, która ożywia cały wszechświat, przenika go i rządzi nim jako Bóg wszechrzeczy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>