Podróż Argonautów – kontynuacja

Zatrzymaliśmy się nieco dłużej na zachodnim odcinku podróży Argonautów podanym w wersji Apolloniosa z Rodos, mimo iż z punktu widzenia geograficznego wykracza on poza ramy naszego zagadnienia. Zatrzymaliśmy 6ię, gdyż tutaj związek pomiędzy szlakiem wędrówki Jazona i jego towarzyszy a wielkimi drogami handlowymi występuje z dużą wyrazistością. Gorzej natomiast jesteśmy poinformowani o poprzednim etapie ich podróży rzeką Ister. Ostatecznie jednak wiemy coś i o nim, przede wszystkim dzięki postępom archeologii, a po trosze — jeśli chodzi o wybrzeża Adriatyku — dziięki tekstom. Niezależnie zresztą od charakteru naszej dokumentacji, zgodna jest ona co do tego, że mniej więcej już od połowy epoki brązu dolina Dunaju usiana była punktami handlowymi o doniosłym znaczeniu. Dróg prowadzących do tych targowisk było kilka. Przede wszystkim więc dolina Axios[47] przedłużona doliną Margos (Morawa), dopływu Dunaju — droga, którą wymieniamy na pierwszym miejscu jedynie po to, by do niej więcej nie wracać, gdyż nie odgrywa ona żadnej roli w legendzie o Argonautach. Następnie dolina rzeki Timavus płynącej przez Istrię — dolina, która pozwala bez trudu poprzez grzbiety Alp Juliańskich dotrzeć do doliny Drawy. A w Istrii właśnie oraz na sąsiednim obszarze Enetów, występujących w tekstach późniejszych pod nazwą Wenetów, gdzie szereg innych, możliwych do przebycia dolin ułatwiał dostęp do dorzecza Dunaju, znajdowały się główne targi bursztynu, uczęszczane przez żeglarzy greckich przed całkowitym opanowaniem tego handlu przez Celtów. I oto właśnie tamtędy każe Apollonios swoim Argonautom wypłynąć na Adriatyk — poprzez mały i krótki Ister w Istrii zidentyfikowany z wielką rzeką z powodu jednobrzmiących nazw. Zaś duży Ister — Dunaj — w średnim swym biegu byl jedną z wielkich dróg handlowych w okresie brązu. Mimo że wiadomości dostarczone dotąd (1937 r.) przez archeologię rumuńską są w tym zakresie raczej skąpe — wiadomo dostatecznie wiele, by stwierdzić, że od swego ujścia aż do Drawy, gdzie importy rozwidlają się w kierunku Istrii oraz ku średniemu i górnemu biegowi Dunaju, korzystały z tej trasy wyroby azjatyckiego przemysłu brązowniczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>