Misja anioła planetarnego

W niektórych jednak epokach aniołowie planet działanie swe objawiają. Np. na początku jakiejś nowej ludzkiej rasy, lub nowego cyklu istnienia udział ich w życiu ludzkości jest niezbędny, aby w niej obudzić na nowo odwieczne prawdy. Wtedy zjawia się taki anioł na ziemi lub na odpowiedniej planecie dla wywierania swego wpływu na wrażliwych umysłach nowej rasy, by nowe generacje nie 79DO tego rzędu zjawisk można zaliczyć bawienie się hipnotyzmem i opętanie. zapomniały wyższej nauku . Taki anioł planetarny jest nieomylny (jest on Zbawicielem świata).

Misją anioła planetarnego jest wywołać przewodni to, a kiedy drganiom całości nada odpowiedni kierunek tak, aby mogły trwać aż do końca cyklu nowej rasy, wtedy poseł najwyższy znika z powierzchni ziemi. Pozostawione przez niego drgania filozofowie zwą ’’wrodzonymi ideami“.

Każdy drogi kamień, każda roślina, każda planeta lub gwiazda, każdy przedmiot, nawet wśród tych najniższych, materialnych przedmiotów – aż wreszcie świat, jako całość – wszystko ma swoją własną indywidualną duszę, swoje życie i swoją świadomość .

Wirowy bieg (lub raczej bieg spiralny) wszystkich form istnienia zaczyna się od takich światów, które osiągnęły pełnię uduchowienia, czyli od planet składają się one z kosmicznej materii (Akasa). Ewolucja człowieka bierze swój początek w tych najwyższych sferach. On sam zjawia się, jako całkowicie eteryczne zjawisko (lecz nie duchowo): jest tylko trochę mniej eteryczny jak powszechna substancja światów – ’’Anima mundi“. W tym stanie nie jest to jeszcze człowiek (w zwykłym znaczeniu tego słowa), lecz jest raczej działającą siłą, jest pryncypem niezdolnym jeszcze do myśli . Kiedy zejdzie w byt materialny, musi on podlegać różnym wędrówkom i im bardziej się ’’materializuje“, tym więcej sam przez się staje się czynnym. Świat gwiezdny wraz z jego intelektualnymi mieszkańcami możemy porównać z kołem lub szeregiem kółek, stanowiących łańcuch. Wędrówka ludzkiej monady od początku aż do końca nazywa się Maha Yug, czyli wielki cykl: ponieważ zaś każdy system planetarny w obrębie przynależącej mu sfery ma swój specjalny bieg wirowy, więc tworzą one małe cykle, czyli biegi wirowe (Kreisläufe). Na skutek właściwego mu impulsu ’’duch planetarny“ musi zejść, zanim znowu rozpocznie wspinanie się pod

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>