OBCHODY MIEDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO PDF Drukuj Email
Szkoła - imprezy i wydarzenia

OBCHODY MIEDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO


Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który odbył się  w naszej szkole 28 lutego br., został przeprowadzony dla uczniów najstarszych klas  Szkoły Podstawowej nr 21 test poprawności językowej. Wzięło w  nim udział 29 uczestników, czyli  po 2 reprezentantów  z  każdej  klasy 5, 6  i  7.

Mistrzami polszczyzny okazali się:
Aleksandra Grzybowska z klasy 5e,
Marta Karpus z klasy 6b,
Marta Siemiątkowska z klasy 7d.

Gratulując zwycięzcom, wszyscy na co dzień dołóżmy starań o postawę świadomego użytkownika języka polskiego i poczucia odpowiedzialności za to, co mówimy i jak piszemy! Mimo że według 3 znaczących źródeł: Internetu, opinii publicznej i amerykańskich naukowców,  język polski jest jednym  z  najtrudniejszych języków na świecie, pamiętajmy jednak poprawne formy, np. żółte narcyzy nie narcyze,  niechcący nie niechcąco,  gofr nie gofer, kontrola nie kontrol, kisiele nie kiśle, w cudzysłowie nie w cudzysłowiu, wziąć nie wziąść, umiem nie umię, koców nie kocy czy odnieść zwycięstwo, ale ponieść klęskę itd.   
Warto też wiedzieć, że za najstarsze w języku polskim uchodzą dwa zdania: Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai (dziś: Daj, niech ja poobracam kamieniem, a ty odpoczywaj.) zapisane w 1270r. na karcie 24 tzw. Księgi henrykowskiej  oraz  Byegaycze, byegaycze! (...) Gorze szą nam stalo! (dziś: Uciekajcie!, Uciekajcie! Gorze się nam stało! tzn. Spadło na nas wielkie nieszczęście.) zapisane w latach 1455-80 w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa  Polskiego  spisanych  przez  Jana  Długosza.

Hanna Piecuch-Szulc

 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage