„KUJAWSKO - POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA” PDF Drukuj Email
Szkoła - konkursy


Zaproszenie do udziału w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„KUJAWSKO - POMORSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta Toruń

Zapraszamy do udziału w konkursie wojewódzkim na szopkę bożonarodzeniową.

I. Organizator konkursu wojewódzkiego: Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu.

 

Organizator etapu szkolnego konkursu: P. Hanna Włodarczyk, P. Hanna Guz, P. Anna Ciećko.

II. Cele konkursu:

- promowanie ciekawych zakątków województwa kujawsko - pomorskiego,

- kultywowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,

- rozwijanie zdolności plastycznych i twórczej wyobraźni,

- stworzenie możliwości prezentacji prac plastycznych,

- zorganizowanie kiermaszu nadesłanych prac, z którego dochód zostanie przekazany na cele charytatywne

  1. III. Termin:

Prace  należy dostarczyć do 29 listopada do organizatorów etapu szkolnego konkursu: p. Hanny Włodarczyk, p. Hanny Guz  i p. Anny Ciećko. Ocena prac nastąpi 30 listopada 2017r. Najwyżej ocenione prace przejdą do etapu wojewódzkiego konkursu.

  1. IV. Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie:

- przestrzennej szopki bożonarodzeniowej, uwzględniającej elementy tradycji Bożego Narodzenia oraz nawiązującej do historycznego lub charakterystycznego miejsca na terenie naszego województwa/regionu, np. Spichrze nad Wisłą, Brama Wodna, wieża Klimek, Krzywa Wieża w Toruniu, inowrocławskie tężnie, Katedra Włocławska,  itp.

- lub  przestrzennej szopki nawiązującej tylko do Bożego Narodzenia.

V. Warunki uczestnictwa:

1)  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

2)  Każdy uczestnik lub zespół uczestników składający się max. z 3 osób może dostarczyć tylko jedną pracę.

3) Technika wykonania i wymiar dowolne, mile widziane materiały naturalne.

4) Przy wykonywaniu szopek mogą pomagać osoby dorosłe.

5) Praca powinna być sygnowana danymi:

- imię i nazwisko, klasa wykonawcy/ów szopki

- dokładna nazwa i adres budowli lub historycznego miejsca

6) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją zasad opracowanych przez organizatora oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne ze względu na organizację konkursu.

7) Prace konkursowe stają się własnością organizatora. Organizator ma prawo do przekazania tych prac jako darowiznę na cele charytatywne.

  1. VI. Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja konkursowa na poszczególnych etapach konkursu:

I etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa w skład której wejdą organizatorzy konkursu i przedstawiciele uczniów klas: I – III, IV- VII szkół podstawowych, II – III gimnazjum .

II etap wojewódzki:  w skład komisji wejdą artyści - plastycy.

Przy ocenie prac jurorzy wezmą pod uwagę:

- stabilność konstrukcji (wszystkie elementy muszą być przymocowane tak, aby się nie przesuwały),

- podobieństwo do oryginalnych budowli,

- ciekawe rozwiązania,

- bogactwo motywów dekoracyjnych i regionalnych.

Prace oceniane będą w 3 kategoriach:

- uczniowie klas I – III szkół podstawowych,

- uczniowie klas IV- VII szkół podstawowych,

- uczniowie klas II – III gimnazjum.

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz nagrody dla wyróżnionych.

IV. Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu szkolnego nastąpi 1 grudnia, a wojewódzkiego 14.12.2017r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. Wręczenie nagród laureatom konkursu diecezjalnego, połączone z kiermaszem nadesłanych prac nastąpi tego samego dnia (14.12). Po odbiór nagród należy zgłosić się osobiście w dniu podsumowania konkursu. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród.

 

O kiermaszu w Szkole Podstawowej nr 21 powiadomimy w późniejszym terminie.

Na stronach:

http://www.sp3.d2.pl/index/article/id/296/

http://sp3.d2.pl/index/article/id/382/

http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25857&Itemid=791

można obejrzeć prace konkursowe z wcześniejszych edycji „KUJAWSKO - POMORSKJ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ”

Organizatorzy

 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage