Zajęcia pozalekcyjne Drukuj Email
Szkoła - koła zainteresowań

Zajęcia pozalekcyjne klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu rok szkolny 2017/2018




Nazwisko i imię
nauczyciela
Nazwa zajęć Dzień Godzina Sala
1 Buczek Agnieszka Zajęcia - edukacja polonistyczna VIIc, VIIe-chłopcy piątek 13.40-14.25 33
2 Buczek Agnieszka Wolontariat "Cała Polska czyta dzieciom" teren
3 Byszko-Zagubień Beata Koło z j. niemieckiego kl. IVg piątek 11.45-12.30 20
4 Ceglewska Ewa Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne klasa IVd poniedziałek 8.50-9.40 32
5 Ceglewska Ewa Koło dziennikarskie kl. VIa wtorek 8.00-8.45 25
6 Charzyńska Anna Gry i zabawy wtorek 11.45-12.30 22
7 Ciećko Anna Kółko misyjne środa 8.00-8.45 13
8 Drozdecka Aleksandra Chór szkolny poniedziałek
czwartek
15.30-16.30 s. konf.
9 Dynowiak Marlena Zajęcia wyrównawcze poniedziałek 13.45-14.30 23
10 Dziok Kamila Zajęcia komputerowe IIa wtorek 8.00-8.45 25
11 Dziok Kamila Zajęcia matematyczne IIa czwartek 8.00-8.45 27
12 Faterkowska Hanna Zajęcia wyrównawcze zedukacji polonistycznej czwartek 13.45-14.25
13 Gładkowski Tomasz Koło historyczne wtorek 14.35-15.20 15
14 Januszewska Bernadetta Zajęcia wyrównawcze dla klas IV wtorek 14.35-15.20
15 Januszewska Bernadetta Zajęcia z j. angielskiego w terenie wg. potrzeb
16 Kawka Aleksandra Szkolne Koło Biblioteczne środa 14.00-15.00 biblioteka
17 Kędra Danuta Pogotowie polonistyczne wg. potrzeb 13.30-14.25
18 Kobrzyńska Magdalena Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego środa 13.45-14.25
19 Kowalkowska Izabela Koło z j. angielskiego klasa VI piątek 13.40-14.25 15
20 Krzemińska Grażyna Zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze IIIc piątek 8.55-9.40 23
21 Krzemińska Małgorzata Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego piątek 8.55-9.40
22 Kwiatkowska Dorota Koło Ekologiczne poniedziałek 12.45-13.30 17
23 Kwiatkowska Dorota Kółko taneczne środa, piątek 13.40-14.25
24 Kwiatkowska Dorota Wycieczki  i spacery - zajęcia edukacyjno-ekologiczne poniedziałek od 12.45
25 Lubiszewska Ewa Koło matematyczne dla klasy Vb i IVa środa 8.00 35
26 Michałowska Beata Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne poniedziałek 14.35-15.20 30
27 Michałowska Beata Zajęcia rozwijające umiejętności polonistyczne klasy VI czwartek 8.00-8.45 30
28 Mouboroda Olga Koło z j. angielskiego klasa Iib poniedziałek 8.00-8.45 11
29 Ogonowska Edyta Koło "Gry i Zabawy dydaktyczno-rekreacyjne" IIIg wtorek 8.00-8.45 29
30 Ogonowska Edyta Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze I-VII i Gimnajum sobota 2 razy w miesiącu Teren
31 Ogonowska Edyta Zajęcia 29 GGoDH "Trampy" czwartek 16.00-17.40 Harcówka
32 Ogonowska Edyta Zajęcia 29 GGGZ  "Wesołe Trampy" czwartek
wtorek
11.40-12.45
12.30-13.40
Harcówka
33 Ogonowska Edyta 29 GGDH "Trampy" 29 GGGZ "Wesołe Trampy" 1 sobota w m. 9.00-14.00 Teren
34 Pacyna Marzena Koło z j. niemieckiego dla klasy IVf czwartek 10.45-11.30 52
35 Rakowska Katarzyna Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego wtorek 13.40-14.25
36 Skowrońska Mariola Koło z j. niemieckiego dla klasy Ivb czwartek 8.00-8.45 19
37 Słupska Marzena Rozwijanie kompetencji społecznych kl. VII, gim II, gim III
38 Spodniewska Malwina Zajęcia wyrównawcze poniedziałek 9.50-40.30 29a
39 Straszewska Grażyna Poznajemy kulturę i historię naszego regionu wycieczki
40 Strzelczyk Anna Koło geograficzne piątek
41 Sworowska Joanna Zajęcia z plastyki czwartek 15.25-16.10 31
42 Szczepaniak Zofia Zajęcia rozwijające umiejetności matematyczne uczniów klas V środa 13.40-14.25 40
43 Szczepaniak Zofia Koło matematyczne klasa VII wtorek 13.40-14.25 40
44 Tarkowska Magdalena Koło z j. angielskiego środa 8.00-8.45 11
45 Urbanek Maria Koło młodego czytelnika środa 14.00-15.00 biblioteka
46 Wednitzka Anna Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne poniedziałek 14.35-15.30 42
47 Wednitzka Anna Koło matematyczne klasy III Gimnazjum poniedziałek 8.00-8.45 42
48 Wednitzka Anna Przygotowanie do ligii zadaniowej kl. VI wtorek 8.00-8.45
49 Włodarczyk Hanna SKC czwartek
lub teren
14.30-15.15 14
50 Zaremba Mariola Kółko matematyczne kl. IIIb poniedziałek 11.45-12.30 27
51 Zaremba Mariola Kółko "Moje zainteresowania" - kl. IIIb wtorek 12.45-13.30 27
52 Ziętarska Małgorzata Zajęcia terapeutyczno-wyrównawcze wtorek 13.40-14.25 29a
53 Ziółkowska Katarzyna Koło matematyczne kl. VII poniedziałek 17.00-17.45 43
54 Ziółkowska Katarzyna Koło matematyczne kl. V czwartek 15.30-16.15 43
55 Ziółkowska Katarzyna Poznajemy kulturę i historię naszego regionu wycieczki
56 Żurawski Krzysztof Koło z j. angielskiego IIIc piątek 13.40-14.25 10
57 Żurawski Krzysztof Koło z j. angielskiego Vd poniedziałek 14.25-15.20 10
58 Żurawski Krzysztof Poznajemy kulturę regionu i uzywanie j. angielskiego kl. Vc wycieczki
 
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage