Nasza szkoła PDF Drukuj Email

 

 

Szkoła Podstawowa nr 21 im rtm. Witolda Pileckiego w Grudziądzu


HISTORIA ZSO NR 5 W GRUDZIĄDZU

HISTORIA SZKOŁY

-wrzesień 1988 r. - początki nauki klas I-III w gmachu Przedszkola przy ulicy Kustronia
-luty 1988 r. - oddanie pierwszego segmentu w nowym budynku szkoły przy ulicy   Nauczycielskiej
-wrzesień 1989r. - pierwsza uroczysta inauguracja roku szkolnego klas I-V w Szkole Podstawowej nr 21 przy ulicy Nauczycielskiej 19
-wrzesień 1991 r. - uruchomienie ukończonego budynku szkoły
-wrzesień 1993 r. - oddanie do użytku basenu
-wrzesień 1996 r. - narodziny idei nadania imienia Szkole Podstawowej nr 21
-marzec 1997 r. - podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Grudziądzu o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witolda Pileckiego
-czerwiec 1997 r. - wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej nr 21
-maj 1998 r. - uroczystość nadania imienia rtm. Witloda Pileckiego Szkole Podstawowej nr 21; ustanowienie dnia 30 maja Dniem Patrona
-wrzesień 1998 r. - oddanie do użytku hali sportowej
-wrzesień 1999 r. - powstanie Gimnazjum nr 5
-czerwiec 1999 r. - wprowadzenie Hymnu Gimnazjum nr 5 i ustanowienie ceremoniału szkolnego
-wrzesień 2003 r. - utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 21 i Gimnazjum nr 5
-październik 2005 r. - nadanie imienia rtm. Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Grudziądzu
-czerwiec

-2006 r. - wprowadzenie Hymnu ZSO nr 5
-maj 2007 r. - obchody 10. rocznicy podjęcia uchwały o nadaniu Szkole Podstawowej nr 21 imienia rtm. Witloda Pileckiego przez Radę Miejską w Grudziądzu
-listopad 2008 r. - udział uczniów ZSO nr 5 w uroczystości odsłonięcia w Grudziądzu pomnika rtm. Witolda Pileckiego
-maj 2009 r. – uroczysta wieczornica poświęcona pamięci Patrona Szkoła
-wrzesień 2009 r. – oddanie do użytku sali komputerowej i pokoju relaksacyjnego dla uczniów nauczania zintegrowanego; utworzenie nowoczesnej świetlicy z pokojem do nauki
-październik 2009 r. – udział szkoły w projekcie unijnym pn. ,,Grudziądzkie szkoły perspektywą rozwoju drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci i młodzieży”
-maj 2010 r. – udział uczniów klas szóstych w projekcie unijnym pn. ,,Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”
-czerwiec 2010 r. – oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska i boiska do siatkówki plażowej
-wrzesień 2010 r. – wprowadzenie nowego systemu kontroli wyników w nauce, zachowania i frekwencji w postaci dziennika elektronicznego; wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy
-październik 2010 r. - udział delegacji szkoły w sesji Rady Miejskiej poświęconej m.in. nadaniu imienia rtm. Witolda Pileckiego rondu u zbiegu ul. Hallera i Bora-Komorowskiego; udział szkoły w projekcie unijnym pn. ,,Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów.”
-styczeń 2011 r. – powstanie szkolnej pracowni plastycznej
-luty 2011 r. – powstanie 4 sal interaktywnych do nauki języka niemieckiego
-kwiecień 2011 r. – wprowadzenie nowego systemu nauczania w klasach nauczania zintegrowanego dzięki tablicom interaktywnym
-maj 2011 r. – uroczyste otwarcie ronda i odsłonięcie tablicy rtm. Pileckiego


ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 OFERUJE:

- zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w dobrze wyposażonych pracowniach
- naukę języka niemieckiego i angielskiego oraz klasy z rozszerzeniami: językową, muzyczną i sportową o profilu pływanie i piłka siatkowa
- zajęcia kół przedmiotowych służące rozwijaniu zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką
- bardzo dobrze wyposażone biblioteki: dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 i gimnazjalistów
- zajęcia sportowe w kompleksie sportowym (hala widowiskowo-sportowa, 3 sale gimnastyczne, basen, sauna, siłownia)
- naukę pływania od klasy I szkoły podstawowej
- udział w seansach filmowych i przedstawieniach teatralnych
- wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy harcerskie i narciarskie oraz wymianę młodzieży z Niemcami
- internet dostępny dla wszystkich uczniów i pracowników
- możliwość korzystania ze smacznych obiadów gotowanych w stołówce szkolnej
- szeroką ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej:

- opiekę sprawowaną przez 3 pedagogów
- terapię pedagogiczną w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
- terapię logopedyczną
- zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej
- opiekę pielęgniarki i stomatologa

ZSO nr 5 jest organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych:


- recytatorskiego dla uczniów klas I pn. "Brzechwa, Tuwim i inni ..."
- wiedzy o Grudziądzu dla uczniów klas II
- "Europa, Europa" dla uczniów klas III
- Festiwalu Piosenki Przyrodniczej dla uczniów klas IV-VI
- Międzyszkolnych Zawodów Gimnastycznych dla uczniów szkół podstawowych
- "Z gramatyką za pan brat" dla klas I gimnazjum
- Grudziądzkiego Konkursu Matematycznego dla klas V i II gimnazjum
- Diecezjalnych konkursów religijnych
- zawodów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim

Ponadto istnieje w szkole prężnie działający chór "Boni Cantores", Koło Turystyczne, III Szczep ZHP, koło teatralne dla uczniów kl. I-III "Promyczek" oraz koło teatralne "Maska" dla gimnazjalistów, szkolne koło PCK i Caritas.
Szkoła otrzymała dwukrotnie certyfikat "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" oraz tytuł "Szkoła z klasą". Bierze także udział w kampanii "Bezpieczna szkoła". Na terenie szkoły działa Uczniowski Klub Sportowy "Ruch".
ZSO nr 5 ściśle współpracuje z wieloma organizacjami pozaszkolnymi, Spółdzielnią Mieszkaniową i klubem osiedlowym "Piwnica", Międzyszkolnym Klubem Sportowym i Towarzystwem Sportowym "Koset".
Uczniowie ZSO nr 5 zajmują czołowe miejsca na etapach rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.

 
 

Złote myśli

Niczego wielkiego nie osiągnie się nigdy bez wielkich ludzi, a ludzie stają się wielcy, kiedy są zdecydowani, by się takimi stać.

Obecnie

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Sonda

Z czego korzystasz najczęściej odrabiając zadanie domowe (proszę wybrać jedną odpowiedź)?
 

Imieniny

15 Listopada 2018
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Artur,
Artus, Idalia,
Leopold, Leopoldyna,
Przybygniew, Roger
Do końca roku zostało 47 dni.
order flagyl purchase clomid cheap buy amoxil online no prescription can you buy priligy in usa purchase glucophage