Herkules Wężobójca

Wszystkie – jest ich cztery – zachowane w Paryżu w Musée des Thermes (tzw. Musée de Cluny)-, odlewy w Muzeum Saint-Germain. Reprodukcje u Esp., IV, 3132-3135, tamże bibliografia. piony został kult Węiżobójcy greckiego. Herkules jest w dorzeczu Sekwany dalszym ciągiem boga SMERT (…).

Identyfikację możemy posunąć jeszcze dalej. Na innym pomniku tej samej grupy występuje bóg, na pewno ten sam, co SMERT (…). Ma on tę samą brodę, ten sam ruch, tę samą postawę. Ale spełnia czynność inną: ścina gałęzie drzewa, które to drzewo na sąsiedniej ścianie clironi byka z trzema żórawiam-i na grzbiecie, Taruos Trigaranus. Co więcej, nie nazywa się tu już SMERT (…), ale ESVS, imieniem dobrze znanym z Farsałii Lukiana jako galijskie imię boskie91. Jest to jego imię właściwe: użyte w rodzajniku, wchodzi ono w znaczeniu rzeczownikowym w skład imion własnych ludzkich, jak Esu-genus = „(z) Esusa zrodzony“, Esu-mugus – „Esusa sługa“, Esu-nertus = „Esusa moc (mający)“. Natomiast element smer- służy do tworzenia imion i epitetów oznaczających jakość: odnajdujemy go z poprzedzającym potęgującym ro- albo ute- w wyrazach llosmerta, który jest imieniem bogini, Ate-smerius, który jest przydomkiem Merkurego. SMERT (…) jest epitetem Esusa.

Pniem, na którym zaszczepił się w dorzeczu Sekwany -kult Herkidesa Wężo- bójcy, jest zatem kult Esusa. Czy tylko tam? Herkulesa Wężobójcę mamy także w Metz. Nie wiemy, czy był tam czczony bóg Esus. Ale istniał tam kult boga w istocie -swojej z paryskim Esusem identycznego. W roku 1896 odkryto w Trewirze pomnik ńl, na którego jednej ścianie widzimy boga podcinającego pień drzewa02. W koronie drzewa ukrywa się w listowiu byk i trzy żórawie. Jest to ta sama scena, co na pomniku paryskim. Pomnik wystawił Indus Medioma- tric(us). U Mediomatrików stwierdzamy przeto także to samo, co w dorzeczu Sekwany następstwo kultów – naprzód kult boga drwala, potem kult Herkulesa Wężobójcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>