Gotfryd z Monmouth

Podawał to, co miał za prawdę historyczną. Ale że nie był wybredny w wyborze źródeł i że nie obce mu były tendencje apologetyczne, -szukał tej prawdy tam przede wszystkim, gdzie przedstawiała się ona w postaci najbardziej ponętnej. Stąd pisma jego są jednym wielkim izbiorem -streszczeń -opowieści epickich i mitologicznych. Pozwala nam to uzupełnić -i sprecyzować wnioski wysnute -z Mabinogion i -z porównania romansów -starofrancuskich. Przekonamy się, że w Walii średniowiecznej powieść powstała z baśni : że przybrawszy pod wpływem literatury francuskiej postać romansu rycerskiego, ale nigdy nie usamodzielniwszy -się zupełnie, powróciła d-o swego pierwotnego źródła. Tym się tłumaczy też krótkotrwałość rozkwitu średniowiecznej powieści prozaicznej walijskiej. Powieściopisarzom zbrakło natchnienia, a czytelnikom zainteresowania z chwilą, gdy baśń przestała być uważana za wyraz prawdy głębszej, gdy zeszła do roli zabawki, dobrej dla ludu prostaczego, który nie wie, jak zabić czas w długie wieczory zimowe.

Od połowy wieku XIV przez parę stuleci nie powstaje już w Walii ani jeden utwór prozą, który by był powieścią czy nowelą, nie uczonym traktatem teologicznym, prawnym, medycznym. fjdó- ł4”1 cóioltm |Tftipot mąneitt-«%|Ur tm ko nur fłtlił,ł|i|r M',‘0 nwune-!tip. ‘ : Lmpk>rwtt (blęlr rmr&y-ppu nffirnngfrs pułfapepjy. r 1161 fpi«r F!”- Yi p5tł€Ł TĄfklnni- !|g/nfanr« m h<>|iH|l»il| |yjawf pw«xł/io-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>