Czas trwania Devachanu (lub Avitchi)

Czas trwania Devachanu (lub Avitchi) zależy od niewyczerpanych drgań fizycznych, podczas życia na ziemi. Dusze, które miały przeważnie materialne właściwości za pomoc? siły Tanha (instynkt) s? przeznaczone do wcześniejszej reinkarnacji, aniżeli te, które mniej intensywnie pochłonięte były za życia ziemskimi d?żeniami. Wszystko to jednak nie dla każdego jest łatwym do pojęcia, do tego potrzeba wyższego intuicyjnego poznania, które ma swe źródło w intensywnym życiu duchowym. Trzeba nauczyć się patrzeć oczami duszy, słyszeć duszę swój?, odczuwać duchowym „ja” swoim Astiti Wijuyam – wtedy dopiero tę naukę poj?ć można.

Nagród? dla tych, którzy ogólnie spełniali dobro, nie przy wi?zuj?c się zbytnio do żadnej istoty lub przedmiotu jest to, że prędzej niż inni przedostaj? się przez Kama loca i Rupa loca do wyższych sfer. Podobnie jak człowiek, który przejęty jest abstrakcyjn? ide? lub powszechnymi prawidłami: one go nie krzyżuj?. Lecz słowo „osobiste” oznacza ograniczoność – im bardziej ograniczony jest świat myśli człowieka, tym więcej przywi?zany jest do niższych sfer istnienia. Towarzyskie położenie człowieka jest wynikiem wytworzonej przez niego karmy. Równe ł?czy się z równym. Sympatie lub antypatie, wytworzone przez życie na „tamtym świecie” również działaj?. Żebrak w następnym życiu może przyjść na świat jako udzielny ksi?żę w królewskim pałacu i na odwrót królewski potomek może urodzić się jako syn cygana. Jeżeli pojmujesz, że Skandhan (właściwości) s? elementami ograniczonego istnienia, to rozumiesz także jeden ze stanów Devachanu. Towarzyskie pogl?dy, dostatki, użycie itp. s? często przyczyn? obci?żenia Karmy nowym występkiem. Natomiast bieda i życie pełne zaparcia się siebie na ogół nie s? tak pewnym źródłem cierpień jak bogactwo i świetne pochodzenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>