Daily Archives 2017-09-16

Wielka tajemnica duchowej ewolucji

W tym pozornie bezsensownym zagadnieniu kwadratury koła ukrywa się nie dająca się wyjaśnić tajemnica. Matematyk lub geometra nie uwierzą nigdy, że to, co nie jest objawione czyli ojciec, albo to, co jest pełną świadomością (koło) nie istnieje poza trójkątem lub dokładnym kwadratem i że to dopiero w synu (który jest indywidualnością, samowiedzą) jest objawionym. Gdy na (dośrodkowe) działanie (dopływającego duchowego życia) zaznacza się odśrodkowy kierunek z dwóch połączonych ze sobą trójkątów, tworzy się pełny kwadrat (symbol prawdy) i tenże staje sie znów kołem, to znaczy, że „syn powraca do łona ojca”, złudzenie dwoistości znika i zamiast mej występuje poznanie pierwotnej jedni wszechrzeczy .

czytaj dalej