Daily Archives 2017-09-13

Wysoko oświeceni ludzie

Pełne przypomnienie przeszłych form istnienia i przeżyć wszystkich reinkarnacji może mieć tylko miejsce po przebyciu wszystkich siedmiu okresów, gdy stoimy już na progu Nirwany. W końcu każdego pojedynczego okresu otrzymujemy zbiorowe przypomnienie tych wrażeń, które przeżywaliśmy podczas ostatniego okresu, a które nam towarzyszyły podczas pobytu w Devachan. Te istnienia są również tylko próbami, którymi kieruje wielka względność i każde życie daje nam nową sposobność wypróbowania naszych sił. Jednakże przy końcu mniejszego cyklu, gdy dokonują się wszystkie siedem okresów, jedna tylko nam pozostaje nadzieja, że gdy sprawiedliwość ważyć będzie nasze wszystkie czyny, szala zawierająca dobre nasze uczynki przeważy tę, która zawiera nasze winy i występki.

czytaj dalej