Daily Archives 2017-09-09

Zmartwychwstanie w Devachanie

„Bardo” (Tybet): jest to okres pomiędzy śmiercią a odrodzeniem. W nim należy rozróżnić trzy oddziały:

– 1. Dusza (ego) uwolniona z ziemskiej powłoki, wstępuje w świat pożądań Kama loca, czyli Tuli-Kai (Tybet). To jest kraina cieni i widm. Stan ten może trwać zarówno kilka minut, jak też i kilka lat .

czytaj dalej