Daily Archives 2017-09-06

Zwierzchnik duchowej hierarchii na Ziemi

Właściwe nazwisko tego Zwierzchnika jest trzymane w tajemnicy. Nazwijmy go Maha-Chohan. Miejscem pobytu duchowej hierarchii na naszej kuli ziemskiej jest miejscowość Shambala, znajdująca się w środku pustyni Gobi, w gubemii Irkuckiej, tam gdzie góry Altai przecinają Kuen Lun i Himalaje. Obejmuje ona około 600 tys. mil kwadratowych. W środku znajdują się góry niebieskie. Przed wiekami miejscowość ta była wyspą wśród morza, będącego obecnie gobijską pustynią: położenie jej jest bardzo piękne. Pustynia owa, jak również i cała okolica jest strzeżona przez pierwotne istoty (Elemen- tarwesen) i dlatego jest niedostępną. Piaski jej bywają wichrami unoszone, niby morskie fale: zawierają sól i jest tam bardzo zimno. Niegdyś miejscowość tę zamieszkiwała piąta rasa, wysoko stojąca pod względem cywilizacji i kultury. Dziś jeszcze wykopują tam złote i srebrne przedmioty ozdobne, ale ludzie zamieszkujący pogranicze pustyni mają jakiś dziwny zabobonny strach i obawiają się dotykać tych wykopalisk.

czytaj dalej