Daily Archives 2017-08-16

Odrodzenie poezji opiewającej zdarzenia aktualne

Trzeba przyznać, że to „srebro“ nie jest najlepszej próby. Skrępowana przepisami uchwalonymi przez eisteddjod r. 1451 poezja, nawet miłosna, staje się sztywną, zimną. Nagromadzenie słów i igranie kunsztownymi rozmiarami źle maskuje jej bezduszność. Taką jest nawet poezja najzdolniejszego z twórców tego czasu, Dafydda ab Edmwnd (żył w r. 1451). Ci, którzy jak poeta wieku XV, Bedo Brwynllys, wzorować się chcą na Dafyddzie ab Gwilym, zdobywają się kosztem ogromnego i wyczuwalnego wysiłku na podobne igraszki rytmami, nie osiągają jednak tym samym ani jego ruchliwości myślowej, ani plastyczności uczucia.

czytaj dalej