Daily Archives 2017-08-14

POEZJA WALIJSKA OD W. XI DO KOlSlCA XIII

Począwszy od wieku XI do końca XIII zauważamy bardzo !znaczne wzmożenie się twórczości poetyckiej walijskiej. Jest ono ilościowe: mamy z okresu tego więcej utworów niż z poprzedniego nie tylko dlatego, że więcej zachowało się, ale również dlatego, że więcej się pisze. Wzbogaca się również poezja nowymi rodzajami, a dawniej uprawiane różnicują się. Przede wszystkim jednak oczyszcza się natchnienie poetyckie, pozbywa się szybko niby-filozoficz- nego balastu, który czyni wiele z utworów wieku IX i X tak mało strawnymi. Wprawdzie nie zanika bynajmniej zamiłowanie do proroctw, nie zanika żyłka symbolistyczna. Ale wyraz ich jest już inny, prostszy, jaśniejszy. Symbol przechodzi w metaforę, w porównanie, w zestawienie obrazów powiększających działanie efektu dramatycznego lub nadających wzruszeniu specyficzny odcień.

czytaj dalej