Daily Archives 2017-07-03

Języki celtyckie – kontynuacja

Języki celtyckie rozbrzmiewały niegdyś na obszarze niezmiernym, od Apeninów po ujście Renu i po Wyspy Brytyjskie, od Wyżyny Kastyl- skiej po przełom Dunaju – dalej jeszcze: po Azję Mniejszą. Mówiły nimi ludy bitne, zdobywcze, potężne, gotujące się podbić świat cały, uzdolnione wszechstronnie. Celtowie umieli przetwarzać i tworzyć. Ich zdobnictwo zachwyca archeologów. Zawdzięcza się im sporo wynalazków technicznych. O żywości ich uczuć religijnych, o wiedzy ich kapłanów – druidów – wyrażał się z wielkim szacunkiem Posejdonios (początek wieku I przed Chr.), który Galię i Galów poznał sam. Ale przyszły klęski.

czytaj dalej