Daily Archives 2015-12-20

Każde istnienie jest względne

To, co nazywamy „przestworem”, jest tylko wynikiem naszej wyobraźni. Światy wyższe nie są od niższych oddzielone. Jakkolwiek się to wydawać może niepojętym Należy tu nadmienić, że te szczegóły zostały udzielone w 1883 r., czyli 20 lat wcześniej, nim pani Curie-Skłodowska zrobiła odkrycie Radium i Helios.

czytaj dalej

Zjawiska natury przesądzają o wyborze świętego miejsca

Regułą dotyczącą tych fal natężenia świętości oraz przerw między nimi jest pewna konwencja geometryczna. Nie znaczy to, by właściwości fizyczne terenu nie miały żadnego wpływu na wybór miejsca kultu czy na szlak graniczny. Jest rzeczą jasną, że obecność źródła, groty, skały, jakiegoś osobli- we go drzewa w określonym miejscu predestynuje je, że tak powiemy, na miejsce święte. Podobnie łańcuchy wzgórz, szlaki wodne, drzewa stają się granicami lnb pełnią rolę znaków granicznych. Mierniczowie rzymscy zowią je termini antę missi t2,!.

czytaj dalej