Daily Archives 2015-12-16

Budowniczowie Wszechświata – kontynuacja

Powszechnym prawem natury jest nieustanna periodyczna przemiana. Człowiek, jako mikrokosmos podlega przemianie, która zachodzi w nim podczas snu i jawy: podobnie jak kula ziemska, światy słoneczne i wreszcie cały wszechświat podlegają temu samemu prawu, z tę tylko różnicę, że tam „dnie” i „noce” maję trwanie dłuższe, aniżeli to wyobraźnia nasza objęć może. Najwyższe nawet umysły dokładnie nie mogę zdać sobie z tego sprawy inaczej, jak tylko przez analogie, bo gdy cały świat we śnie spoczywa (Pralaya), któż może trudnić się obserwację.

czytaj dalej

Pojęcie czasu po śmierci

Najszczegółowsze opisy nie wystarczą, by wytłumaczyć komuś różnicę, jaka istnieje pomiędzy stanem duszy człowieka na ziemi, a tym, który jest poza sferą ziemskiego działania. Żaden europejski język słów do tego nie posiada. Nie tylko zwykli czytelnicy, lecz wyjątkowo zdolni i inteligentni ludzie mogą nie pojmować całej prawdy i głębi tego stanu. Gdy jednak człowiek zaczyna rozumieć cokolwiek z wyższych tajemnic natury, wówczas już tu na ziemi wstępuje w wyższe bytowanie. Potem już następuje takie życie, które przygotowała dlań natura, w nagrodę za jego dobre uczynki – im więcej zasług położył, tym dłużej dla niego trwa niebiański żywot w Devachan.

czytaj dalej