Daily Archives 2015-12-14

Strony wydzielania przestrzeni – kontynuacja

Z punktu widzenia religijnego świat występuje tam jako wyraźnie podzielony na dwie przeciwstawne części. Jedna iz nich – to teren życia powszedniego. To, co sakralne I61, przejawia tam swą moc, ale wyłącznie poprzez obrzędy. Realizuje się ona za pośrednictwem czynności zorganizowanych w określony system, który pozwala owładnąć nią, okresowo ją odnawiać oraz obracać na pożytek życia ludzkiego.

czytaj dalej

Świat górny lub dolny

Całość bowiem to nie tylko żywi, ale przede wszystkim długi łańcuch przodków – pokolenia minione. To wszystkie mity o pochodzeniu, wszystkie opowieści historyczne o początku i przeszłości plemienia. I tu znów okazuje się, że, jakeśmy widzieli, Zuni wyobrażają sobie powstanie swoje jako ruch w kierunku jednocześnie pionowym (z dołu ku górze) i okrężno-spiralnym (dążenie kołowaniem ku doskonałemu środkowi). U innych ludów, należących do kultur zupełnie różnych, np. u Murzynów grupy Ewe (Nigeria, Kamerun itd.), jest odwrotnie: przodkowie najpierwsi, a także stworzyciel, mieszkają w górze: tam udają się zmarli. Pokolenia schodzą z góry na dół. Zawsze jednak mamy wyobrażenie ruchu pionowego. A także wyobrażenie środka (święty słup środka wioski). Mamy także procesje, marsze, tańce okrążające święty środek ze zbliżaniem się doń stopniowym (spirala).

czytaj dalej

Niebo (Devachan) i piekło (Avitchi)

Dusza po rozłączeniu z ciałem nie zaraz przechodzi do nieba (Devachan). Po większej części musi ona oderwać się przedtem od tego, co ją z ziemskim istnieniem wiąże. Dusze dobre i czyste prawie nie odczuwają tego stanu przejściowego (Kamaloca), który dla nich prawdopodobnie trwa ledwo kilka godzin. Jeżeli na skutek jakichś przyczyn fizycznych umiera dziecko, którego monada wyczerpała Karmę, tj. następstwo wiążących działań – na ten czas dusza jego stosownie do okoliczności albo zaraz, albo po dłuższym przeciągu czasu znowu podlega reinkarnacji. W ostatnim wypadku dusza jest przez cały czas pogrążona w śnie bez sennych widziadeł.

czytaj dalej