Daily Archives 2015-12-10

Słońce i planety

Światło, ciepło, twórczość nie są siłami istniejącymi niezależnie, są one wynikiem różnorodnych poruszeń Akasa. Szybkość rozkrze- wiania sie światła została wymierzona tylko wewnątrz atmosfery. Poza „pyłem meteorów” nie ma światła i szybkość drgań jego oraz siła rozrodcza jest inna, ponieważ tam inny jest opór.

czytaj dalej

Twórcy zła – dalszy opis

Gdy dusza po wyjściu z ciała, na skutek niepoprawnie zbrodniczego życia i zwierzęcych namiętności przejawionych podczas ziemskiej wędrówki, dostanie się do ósmej sfery, która jest alegorycznym biblijnym hadesem, „Gehenny” położony najbliżej ziemi – może jeszcze w niej pozostać cień rozsądku i sumienia, które odczuwa skruchę: dusza taka, podobnie jak topielec wypływający na powierzchnię wody, może za pomocą ostatniego wysiłku woli z tych głębin na powierzchnię wypłynąć. Przez mocne pragnienie uniknięcia niedoli może ona raz jeszcze dostać się w atmosferę ziemską i próbować wejść w związek z żywymi ludźmi. Takie duchy są niewidoczne.

czytaj dalej