Daily Archives 2015-12-08

Śmierć przez nieszczęśliwy wypadek – kontynuacja

Gdy by nasi prawodawcy zaznajomili się z tymi prawami natury, poznaliby przyczyny, które popychają do zbrodni człowieka słabej woli. Wówczas inną byłaby sprawiedliwość, a przede wszystkim kara śmierci byłaby uznana jako całkiem zbyteczna.  bowiem związku Skandhas budzi w nim nowe pożądania, przez co na nowo tworzy się szkodliwa Karma. Dusza, która pożegnała ziemię, powinna uwolnić się od wszystkiego, co jest ziemskim, aby móc połączyć się z Boskim pierwiastkiem i dlatego nie należy do rzeczy ziemskich i zmuszać jej do brania w nich

czytaj dalej

Kult Herkulesa – kontynuacja

Całe to grono wchodzi z kolei bardzo często w skład zespołu boskiego, któremu przewodzi zwierzchni bóg Imperium. Znaczna część „kamieni o czterech bogach“ jest podstawą kolumn uwieńczonych czy to posągiem samego Jowisza Optimi Maximi, jak w paru wypadkach w Moguncji31, czy też, co zdarza się znacznie częściej, posągiem tak zwanego „Jeźdźca z Wężonogiem“32, zbrojnego boga konnego, który tratuje powalonego tytana o wężowych nogach, a który, jakakolwiek jest jego geneza i właściwa natura, zlewa się z wyobrażeniem bóstwa cesarza, upodobnionego do Jowisza: nosi zbroję imperatorską, a jednocześnie miewa atrybuty Jowiszowe – piorun i koło. Znaki na górnej

czytaj dalej

PIEŚŃ Z CYKLU OSJANICZNEGO

Oto pieśń Ossina o bitwie pod Gabajr 2% w której polegli Oskur i Kajrpre Lifechajr.

– 1. Napis na kamieniu, kamień na mogile. Ciągnęli tędy wojenni mężowie. W tym miejscu poległ syn króla Erynu Od krótkiego dziryta – siedział na siwoszu.

czytaj dalej

Dziejopisarstwo wierszowane

Począwszy od wieku XI rodzaj ten pozbywa się stopniowo wszelkiej pretensji do artyzmu. Wprawdzie dziejopisarstwo wierszowane uprawiane jest dalej, ale forma jest szczerze środkiem mnemotechnicznym, niczym więcej. Tak jest, na przykład, w długich utworach Flanna Mainistrecha i Gilla’y Coe- maina (zm. 1072), poświęconych ustaleniu chronologii dziejów mitycznych Irlandii, zgodnie z chronologią biblijną. Niestrawne te elukubracje ważne są dla historyka literatury o tyle, że w ramę stworzoną przez ich autorów wtłoczono następnie treść Lebhar na Gabala. Równolegle z dziejopisarstwem wierszowanym, które jest uprawiane aż do połowy wieku XVII, zaczyna się rozwijać w Irlandii dziejopisarstwo prozą. Błyszczą tu zwłaszcza dwa imiona: w wieku XI Tigernach, opat z Clonmacnois (zm. 1088), zakłada fundament pod kronikarstwo irlandzkie, aż na przełomie wieku XVI i XVII historycy dziedziczni z rodów 0’Clery i 0’MuIconry zbiorą owoc pracy swych poprzedników w ogromnej kompilacji zwanej Rocznikami czterech mistrzów: drugie imię to Geoffrey Keating (zm. 1650), który na podstawie kronikarzy, poetów historycznych i opowieści opracowuje pierwszą historię Irlandii, Forus feasa air Eirind (1633), będącą jednocześnie wzorem prozy nowożytnej.

czytaj dalej