Daily Archives 2015-11-21

Kult Herkulesa

Co więcej, tam, gdzie kult Herkulesa przyjął się i rozwinął, wyraził się on, zależnie od dzielnicy, w pomnikach nie tylko różnego typu, ale także częstokroć świadczących o odmiennym jego charakterze ogólnym.

czytaj dalej

NEHALENNIA BOGINI Z JABŁKAMI CZ. II

Przyjrzyjmy się tym pobożnym. Nie ma wśród nich ani jednego przedstawiciela władzy rzymskiej5, ani jednego urzędnika miejskiego: są oni wszyscy ludźmi o miernej pozycji społecznej: jeden wyzwoleniec6, wielu cudzoziemców7 albo ludzie, którzy jak przystało na obywateli noszą wprawdzie imiona potrójne, ale utworzone i zestawione w sposób nie budzący wątpliwości co do przynależności właścicieli tych imion do niższej klasy społecznej8. Ściągają oni zewsząd. Są wśród nich tacy, których imiona wskazują na pochodzenie celtyckie, np. Ianuarinius Ambacthius 9 lub Sext. Nertoinarius Ner(t)onus 10. Ale inni są z równą pewnością Germanami, jak np. Flettius Gennalonis 11 lub Am- macius Hucdionis12.

czytaj dalej

Historia Taliessina

Ale związek omawianej opowieści z późniejszym romansem rycerskim nie wyraża się tylko włączeniem jej do cyklu króla Artura. Niezliczone drobne szczegóły, tyczące się stroju, sposobu zachowania się, zwrotów mowy w dialogach, świadczą o przenikaniu obyczaju rycerskiego do Walii w czasie, gdy opowieść została zredagowana (XII w.). Co więcej, zarówno sam Kulhwch, jak Artur oraz ci, co otaczają go, są już w znacznej mierze wcieleniami owego ideału męstwa, hojności, wierności bezinteresownej i oddania służbie niewiast, przede wszystkim honoru, którym jest ideał rycerski. Olwen zaś zupełnie już podobna jest do tych pięknych pań, zamieszkujących zaklęte zamki albo więzionych, które w późniejszych opowieściach czekają na mającego je wyzwolić rycerza i nagradzają go swoim sercem i ręką.

czytaj dalej