Daily Archives 2015-11-19

ŚWIĘTE DRZEWA

Jeżeli tak jest istotnie – a sceny z Paryża i z Trewiru, w których biorą udział bogowie, odnoszą się niewątpliwie do wyobrażeń religijnych – nasuwa się od razu przypuszczenie, że mogą nam się przydać wiadomości o kulcie drzew w Galii. Informacji tu nie brakuje. Przede wszystkim porusza ten temat 6zereg autorów greckich i łacińskich z Pliniuszem Starszym i Maksyinem z Ty- ru[4] na czele19. Wszyscy znają fragmenty pierwszego o zbieraniu jemioły z dębu.

czytaj dalej

Początki literatury szkockiej, niezależnej od irlandzkie cz. II

Wprawdzie w tych utworach, które powstały w wieku XVI i na początku XVII, a o których dowiadujemy się z czterech późniejszych zibiorów rękopiśmiennych, ksiąg Czerwonej i Czarnej z Clanrainald oraz Księgi z Fernaig (spisanej między 1688 i 1693), zauważamy już postęp na drodze do usamodzielnienia formalnego. Wiersz staje się zupełnie swobodny, rozmiar irlandzki ilorazowy zastąpiony jest rozmiarem opartym na akcencie: ale tematy i, co ważniejsza, rodzaj natchnienia są te same. Przeważa dalej ballada „osjaniczna“. Poza nią mamy coś niecoś wierszy pochwalnych lub żalów, ujętych również najczęściej w postać balladową. Tyle tylko, że tradycja retoryczna nie ciąży tak na tej twórczości, jak na współczesnej irlandzkiej, wskutek czego ballady są na ogół przeniknięte duchem świeższym, są prostsze i lepsze.

czytaj dalej