Daily Archives 2015-11-16

Świat zmarłych

Tak więc pokarm pochodzi z Tamtego Świata i właśnie jako mieszkanka tego świata Nehalennia przedstawiona jest ze swym psem – bratem Garma po jednej stronie i ze swymi koszami jabłek napełnionymi rękojmiami życia po drugiej stronie. Nie dominuje w niej jednak charakter posępnej Persefony ani strasznej Hel, bogini, która nigdy nie oddaje tego, co raz się dostało do jej siedziby. Zmarli przybierają postać ropuchy (fakty pochodzące z Niemiec i Szwecji): otóż w Argowii, ropuchy te odgrywają rolę Penatów: nazywa się je tam Nahrungshunde (str. 81): nazwa ta jest interesująca: czyż byłaby w tym reminiscencja psa strzegącego bogini pokarmu? scem, w którym wszelkie życie kończy się nicością. Jest to zarazem świat dzikiej przyrody, zbiornik życia, gdzie są starannie przechowywane jego zarodki, aby odmładzały świat ludzki. Dwoistość ta nie powinna nas dziwić. Podwójna rola świata zmarłych jeszcze wyraźniej zaznacza się u Celtów, dla których śmierć jest jedynie przerwą między jednym życiem a drugim64. Nie ośmielamy się twierdzić, że Germanowie wypracowali analogiczny system wyobrażeń. Ale i u nich Tamten Świat wydaje się koniecznym dopełnieniem świata żywych. Jest od niego przede wszystkim różny. A jeden podtrzymuje drugi.

czytaj dalej

Siła ducha człowieczego

Retrospektywne przypomnienie wszystkich poprzednich reinkarnacji stanowi tak zwane „trzecie zmartwychwstanie ciała”. Niszczenie o tyle tylko może być nazwane zniszczeniem, ponieważ giną w nim wszystkie złudzenia, wszystkie właściwości, nawet to, co było snem, lub złudzeniem. Gdy znika wszelki cień, wtedy dopiero w całym swym blasku może zajaśnieć słońce prawdy.

czytaj dalej

Budowniczowie Wszechświata

Cyn-thog jest światem zjawisk, retorycznym jego określeniem jest Aja-Sakti. Visvam-Zigten-jas (od Zigten – żywy i jas – robić) oznacza „naukę o powstaniu świata” (Chh-Zab – powstanie). Budowniczymi naszego świata są Dyan-Chohan czyli duchowie planet (Biblia nazywa ich Elohim). Pierwotny wszechświat możemy sobie wyobrażać jako bezkresną przestrzeń, wypełnioną nieskończoną masą molekułów, w których ruch utrzymuje nieświadome życie w stanie spoczynku. Ta masa w ten sposób określa się jako chaos. Jest to jedna całość. Z różnych punktów widzenia przedstawia się to jako przestrzeń (Chog i Tog) odpowiednio do swego niezmierzonego ogromu i jako wieczność (Nyng), odpowiednio do swego trwania, jako kosmiczna materia (Thigryn) ze względu zawierających się w niej molekułów i jako energia (Khorwa) ze względu na zawarty w niej ruch.

czytaj dalej