Daily Archives 2015-11-10

BÓG DRWAL

Spróbujmy wyodrębnić w pomnikach z Trewiru i z Paryża poszczególne elementy rytuału i mitu świętego drzewa, zaczynając od Esusa, boga-drwala. Wedle Komentarzy berneńskich56 Lukiana był to bóg upodobniony do Marsa. Składano mu w ofierze ludzi, wieszając ich na drzewach: wisieli poty, aż członki ich się rozprężyły wskutek upływu krwi. Tak należy rozumieć tekst komentatora, który brzmi: home in arbore suspenditur donec per cruorem membra digesserit. Ale sens zdania nie przestaje być niejasny: skąd upływ krwi u wisielca?

czytaj dalej