Daily Archives 2015-11-09

Terytorialna jednostka religijna

Niemniej, choć każda z tych całości jest całkowicie autonomiczna, to z punktu widzenia religijnego nie są one ani równe, ani równoważne. Prawda, iż sąsiadujący ze sobą bogowie występują często jako kontrahenci lub przeciwnicy. Lecz dzieje się tak jedynie w dziedzinach prawa łub polityki. Pod względem religijnym nie są oni i nie mogą być traktowani na równej stopie.

czytaj dalej

Ścięcie drzewa nie jest czynem obojętnym

Drzewo, które ma być przyniesione z lasu, przed wybraniem go na maik zostaje uroczyście poświęcone. Szuka się go w specjalny sposób i wybiera bardzo starannie. Czasem należy to do dziewcząt, którym chłopcy usiłują przeszkodzić, czasem, przeciwnie, jest to zadaniem mężczyzn lub nawet jakiejś korporacji: niejednokrotnie na poszukiwanie do lasu wychodzi cała wieś i ucztuje wokół wybranego drzewa, które ścina się dopiero przed samym odejściem do domów. Znamy przykłady biegów ze wsi do maika albo do lasu i z powrotem, urządzanych przed lub po ścięciu drzewa 78. Z reguły odnosi się wrażenie, że drzewo jest czymś świętym, zanim zostało ustrojone jako maj. Jest uświęcone przez biesiadę, która odbywa się u jego stóp, przez uroczysty pochód, który rusza go szukać '9, wreszcie przez walkę dwóch obozów, z których jeden staje się jego zdobywcą 80. Drzewo to może być ponadto już predestynowane przez swój gatunek, wysokość 81. W każdym razie ma byt niematerialny, zanim jeszcze zostało ścięte. Akt ścięcia drzewa o takich własnościach jest zawsze aktem rytualnym.

czytaj dalej

Postęp wiedzy i rozwój duszy

Ponieważ postęp wiedzy, jak również rozwój duszy ściśle związany jest z rozwojem sił okultystycznych człowieka, więc można przypuszczać, że walka pomiędzy wyższym a niższym pierwiastkiem doprowadzi do walki pomiędzy synami światła a synami ciemności, tj. do walki pomiędzy białą i czarną magią i w walce tej magiczne siły mieć będą zastosowanie. Podobny stan miał jakoby już niegdyś miejsce za dawnych czasów Atlantydy i doprowadził do tego, że kontynent jej znikł z powierzchni ziemi. Przez wprowadzenie hipnotyzmu, z drugiej zaś strony z powodu tajemnego rozszerzania starannie dotąd okrywanych nauk okultystycznych, obecna cywilizacja już prób przestąpiła już próg czarnej magii. Marna gonitwa za powodzeniem, cytowanie fałszywych dokumentów, opieranych na niby naukowych podstawach, niezdrowe zabawy, grasujące obecnie coraz częściej w wielu kołach towarzyskich – wszystko to jest dowodem, że ludzkość skłania się do czarnej magii. Według wskazówek ’’tajemnej wiedzy, w połowie piątego okresu będzie też dzień sądu“ i wtedy rozstrzygnie się los ludzkich istot, tj. nastąpi obrachunek, które z nich będą mogły dosięgnąć wyższych stopni rozwoju, które zaś pozostać muszą w tyle (“Teozophist”, rocznik 1909, czerwiec).

czytaj dalej

Pojęcie czasu w materii i duchu – kontynuacja

Powszechnie wiadomym jest, że we śnie przez jedna chwilę przeżywa się takie wypadki, które na jawie wypełniłyby całe ludzkie życie. Tak więc złe wspomnienia z Kama loca (czyściec) łatwiej mijaja, jeśli na drodze spirytyzmu nie sa odnawiane. Dusza od nich uwolniona przechodzi w wyższą sferę, a towarzysza jej szlachetniejsze wrażenia i wyobraźnia, z których sama stwarza sobie swoje niebo.

czytaj dalej