Daily Archives 2015-11-04

BÓG DRWAL CZ. II

Niewątpliwie precyzja Komentarzy berneńskich budzi zastrzeżenia i nieufność. Lecz zawarte w nich informacje potwierdzają pomniki i inne teksty. W Teutates człowieka poświęconego na ofiarę pławiono w cebrzyku, semicu- pium – dosłownie w pół-beczce – zanurzonego w wodzie głową na dół61. Otóż na jednej z płyt wewnętrznych kociołka z Gundestrup można zobaczyć postać, trzymającą za nogi człowieka i pławiącą go w wielkim naczyniu głową w dół62. Ten typ ofiary, jak to miałem okazję wskazać na innym miejscu, był też praktykowany w Irlandii63. Należy zatem wierzyć komentatorowi i nie poddawać się przesadnie sugestii, że przykłady ofiary przez powieszenie znajdujemy tylko w krajach germańskich.

czytaj dalej

Biała Dama – dalszy opis

W opowiadaniach tych można zauważyć przede wszystkim to, że wszystkie one umiejscawiają siedzibę Białej Damy w górach lub wybranych grotach: następnie – że ten, który więzi Damę, jest ludożercą, olbrzymem potwornym i złym, a więc istotą ukształtowaną na podobieństwo Thursów z Eddy, którzy także byli mieszkańcami gór i więzili Idunn. Stwierdzamy również, że w wielu opowieściach europejskich – pominąwszy niemieckie – opartych na tym samym wzorze, jabłka odgrywają pierwszoplanową rolę. Znajdujemy tu cudowną jabłoń wyrastającą w obrębie zaczarowanego zamku, gdzie więziona jest księżniczka: wybawca zrywa z niej jabłko i ciska nim w głowę potwora. Ten pada martwy i wejście do zamku jest już wolne29. Potrzeba już tylko, aby bohater podał jabłko owej Damie 30, albo też ona właśnie daje mu jabłko, które jest jej rękojmią i zarazem talizmanem. I właśnie w adaptacjach tego wątku, które napotykamy w Eddzie, w historii Mengloed i Gerdr31 odnajdujemy te same elementy, które dostrzegliśmy w historii Idunn. Gerdr i Mengloed miały obydwie, podobnie jak Idunn, Thursów za strażników: pierwszego z nich dostatecznie charakteryzuje jego imię – Hrimthursar32: o Mengloed powiedziano wyraźnie, że zamknięta jest w twierdzy olbrzymów, która – jak Thryms- heimr – leży na szczycie góry33. Dostępu do obu tych miejsc broni niszczący ogień, który wybawca przekracza bez szkody34. Nie powiedziano nam co prawda, że ginie w nim strażnik, ale jest wiele opowieści, w których rzeczy tak się właśnie dzieją35. Otóż należy zauważyć, że w dziejach Gerdr i Mengloed, jak również w legendach i opowiadaniach dzisiejszego folkloru, omawiane elementy są zrośnięte z wątkiem narracyjnym. Są to niezbędne rekwizyty scenariusza opowieści o wyzwoleniu. Czymże one są w opowiadaniu o uwolnieniu Idunn – gdzie na pierwszy rzut oka wydają się przypadkowymi – jeżeli nie reprezentują tam szczątków opowieści o oswobodzeniu Idunn, któremu miały towarzyszyć takie same okoliczności, jak w opowieściach o Gerdr, Mengloed i niezliczonych księżniczkach zaczarowanych?

czytaj dalej

Hercules Victor rzymski

Jak się dokonało to wchłonięcie jednej postaci boskiej przez drugą? Pomniki i miejsca, w którychHercules Victor rzymski je znaleziono, dostarczają nam szeregu wskazówek. Osobno wykazać się starałem, że kult drzewa ścinanego przez boskiego Drwala i ukrywającego Byka o Trzech Zórawiach jest -związany z portami rzecznymi !i że praktykują go w szczególności grupy z portów tych żyjące, w pierwszym rzędzie naute. Nautae galijscy nie są prostymi flisami. Są przedsiębiorcami przewozowymi w najszerszym tego słowa -znaczeniu, podejmującymi -się obok rzecznego, tak-że drogowego przewozu. Są to ówcześni importerzy i eksporterzy. Przymykają do nich z jednej strony kupcy, z drugiej niektórzy rzemieślnicy, zwłaszcza cieśle. Bóg tych ludzi, z natury rzeczy, musiał być bogiem handlu i dróg.

czytaj dalej

Sen

Podczas zwykłego snu u człowieka rozdział między jego głównymi częściami składowymi nie zachodzi. Astralne ciało w tym tylko wypadku porzuca materialną powłokę, jeśli jest przyciągane w jakimś specjalnym kierunku.

czytaj dalej